Shutterstock
bobler, blå

Kan man indånde væske?

Kan man overleve uden luft, hvis man i stedet indånder en iltholdig væske?

I teorien kan mennesket godt få ilt fra en væske i stedet for luft. I praksis er der dog en række problemer, så det bliver ikke i den nærmeste fremtid, at eksempelvis dykkere eller astronauter udskifter iltflaskerne med væske.

Indånding af iltholdig væske bruges i dag primært ved behandling af for tidligt fødte børn og voksne med alvorlige lungesygdomme. Udveksling af ilt og kuldioxid mellem blodet og lungerne sker i alveolerne, de bittesmå luftfyldte blærer i lungerne.

Når alveolerne kollapser pga. lungesygdom, eller fordi lungerne slet ikke er færdigudviklede, hjælper en respirator patienten med at trække vejret.

Respiratoren pumper luft ind i lungerne og tvinger derved alveolerne åbne, men det høje lufttryk kan samtidig skade lungerne. I stedet kan lægerne fylde lungerne delvist med en væske, perflubron, som åbner alveolerne, og som indeholder meget mere ilt end almindelig luft.

Patientens vejrtrækning styres stadig af en respirator, men trykket er mindre, og derfor er risikoen for skader på lungerne også mindre. Dykkere kan teoretisk set også erstatte luft med perflubron, men dette er endnu ikke en realitet, da det vil være svært at trække vejret uden hjælp fra en mekanisk respirator. Det kræver mange kræfter at trække væske ned i lungerne.