Kan man måle smerte?

Kan man måle, hvor stærk en smerte føles? Hvorfor kan nogle tåle mere smerte end andre?

Kvinde med ondt i knæet
© Shutterstock

Man kan måle de fysiologiske reaktioner på smerte, fx pulsen, men ikke selve oplevelsen af smerte. Vores oplevelse af smerte bliver nemlig til i et samspil mellem både fysiske, psykiske og sociale faktorer. Den vil altid være individuel og forskellig fra situation til situation og lader sig derfor ikke måle på samme måde som fx kolesteroltallet. Derfor siger lægerne, at “smerte er, hvad patienten siger, det er”. De kan blot forsøge at danne sig et indtryk af smerteoplevelsen ved at lade patienten beskrive dels ubehaget ved smerten, dels intensiteten. Patienten kan fx vurdere smertens styrke på en skala fra et til ti. Patientens beskrivelse af smerteoplevelsen kan lægerne så sammenholde med målinger på den del af smerten, som kan registreres som fysiologiske reaktioner, fx forhøjet puls eller forøget aktivitet i visse dele af hjernen Et af de steder, hvor man måler smerte i forskningsøjemed, er Center for Sensory-Motor Interaction ved Aalborg Universitet. Her udsætter forskerne forsøgspersoner for stik, elektrisk stød, kulde og varme og registrerer, hvornår personerne kan mærke påvirkningen, og hvornår det bliver uudholdeligt. Det sidste kaldes smertetærsklen, og den lader sig faktisk måle – for varme er det fx 45° C. I smerteforskernes laboratorium forsøger man også at afdække smertemekanismerne ved forskellige sygdomme som fx kræft, migræne og underlivslidelser. Målet er at udvikle mere præcise metoder til at behandle smerten ved disse sygdomme. Hvorfor nogle mennesker er mere sarte end andre, når det gælder smerter, er der flere forklaringer på. Passivitet, manglende selvværd, angst og stress påvirker vores smerteopfattelse i negativ retning. Der er også kønsbestemte forskelle i smerteoplevelsen. Nye undersøgelser viser, at kvinder og mænd reagerer forskelligt på smerte, og at de også vurderer og håndterer smerten forskelligt. Kvinderne i undersøgelserne havde en mere intens smerteoplevelse end mændene. Alligevel var kvinderne langt bedre til at håndtere smerten end mændene. Nogle forskere mener, at forklaringen på kvinders og mænds forskellige smerteoplevelse skal findes i de hormonelle forskelle mellem kønnene.