Shutterstock
shots, alkohol, bar

Kan man vænne sig til at drikke meget?

Den samme mængde alkohol påvirker mennesker forskelligt. Bliver kroppen bedre til at tåle alkohol med tiden?

Der er store individuelle forskelle på, hvor hurtigt kroppen omsætter alkohol.

Samtidig bliver kvinder mere påvirkede end mænd, fordi de normalt har en lidt større fedtprocent, og alkoholen derved har mindre vand at fordele sig i. Det spiller imidlertid også en rolle, om man er vant til at drikke.

I leveren findes to enzymsystemer, alkoholdehydrogenase-systemet i levercellernes cytoplasma og cytokrom P450-systemet i mitokondrierne. Begge omsætter alkohol til acetat. Det sidstnævnte system bliver mere effektivt, når man jævnligt drikker øl eller vin, så det efterhånden kan omsætte mere alkohol pr. tidsenhed.

På den måde vil man kunne forbrænde alkohol op til halvanden gange hurtigere end normalt. Det kan dog have sundhedsskadelige konsekvenser.