Hvorfor knækker fingrene?

Du kender sikkert lyden, når du selv eller andre begynder at knække fingre. Her får du forklaringen på den karakteristiske knæklyd.

hands

Det sker, når vi vil knække fingre

Når vi knækker fingre, trækkes knoglerne en smule fra hinanden. Trækket får den smørende væske inden i leddet til at udvide sig, og trykket i ledvæsken falder. Det faldende tryk betyder, at der dannes et vakuum, hvor gas af kuldioxid, ilt og kvælstof fra ledvæsken samler sig i små bobler.

Når knoglerne falder tilbage på deres normale plads, kollapser boblerne, og det frembringer den karakteristiske knæklyd.

Forsøg på at knække fingre kort efter det første knæk vil derfor mislykkes, fordi gasserne skal have tid til at sive ind i ledvæsken igen.

At knække fingre er ikke farligt

Tidligere troede forskerne, at det var skadeligt at knække fingre, og at handlingen kunne føre til slidgigt. Men en amerikansk undersøgelse fra 2011 fandt ingen sammenhæng mellem 215 personers vane med at knække fingre og deres risiko for at få slidgigt.