Hvordan er blodtyperne opstået?

Blodtyper: Hvor stammer blodtyperne fra, og er blodtypefordelingen ens over hele verden?

Blodtyper: Hvordan er blodtyperne opstået?

Samme system af blodtyper har eksisteret i over 20 mio. år

Ifølge en undersøgelse fra oktober 2012 har det såkaldte ABO-blodtypesystem eksisteret i mindst 20 mio. år og opstod hos en fjern fælles stamfader til mennesket og aberne. Undersøgelsen blev offentliggjort i tidsskriftet PNAS og er udført af et internationalt hold af forskere fra bl.a. University of Chicago.

Forskerne analyserede generne bag blodtyperne hos mennesker, gorillaer, chimpanser og andre primater. Resultaterne viste, at aberne har det samme blodtypesystem som mennesker, og at de blodtyper, som findes i dag, allerede var til stede hos den sidste fælles forfader, en nu for længst uddød abe.

Blodtype AB er den mest sjældne

Fordelingen af verdens blodtyper varierer fra region til region. Ca. 63 procent af verdens befolkning har blodtype 0, mens AB er den mest sjældne. Selv i Korea, hvor AB er mest udbredt, forekommer blodtypen kun hos omkring ni procent af befolkningen.

Blodtyper fordelt på verdensdele.

Forældrenes gener afgør blodtyper

Alle mennesker kan inddeles i blodtyperne, A, B, AB og O. Forældrenes gener afgør, hvilken blodtype barnet får. Generne for A og B er dominerende, mens generne for O er vigende. Arver barnet fx genet for blodtype A fra den ene forælder og blodtype B fra den anden, vil det få blodtype AB. Blodtype O kræver, at begge forældre er bærere af genet.