Kroppens sanser

Sanserne er afgørende for vores evne til at færdes i verden og opfatte, hvad der foregår omkring os. Sanserne gør det muligt for os at beslutte, hvilket tøj vi skal have på, nyde duften af en nybagt pizza og gå på line uden at falde ned. Sanserne gør os i stand til at kommunikere med omverdenen og overleve.

Eating in the dark

Fra Videnskabens Univers: Sanserne er som små antenner, der opfanger information fra verden omkring os eller signaler fra vores egen krop.

Informationerne sendes til hjernen, der beslutter, hvilke der er vigtige, og hvordan vi skal reagere på dem. Man får fx information om noget, der dufter sødt, gennem næsen og ser noget brunt og trekantet med noget blødt på toppen i forskellige farver. Øjne og næse oversætter det til elektriske signaler, som sendes til hjernen. Den organiserer, behandler og fortolker signalerne, og man udbryder “Mmm, et vaffelbageri” og går ind og køber en isvaffel.

En vigtig funktion i hjernen er evnen til at sortere i sanseindtrykkene. Hvis hjernen ikke kunne prioritere i den strøm af informationer, som den modtager fra sanserne, ville den blive oversvømmet. I stedet for at koncentrere os om en samtale eller gøre en handling færdig, ville vi flakke mellem forskellige impulser som små børn, der nemt kan afledes fra det, de er i gang med, ved at man vifter med et nyt stykke legetøj.

Med tiden lærer vores hjerner at sortere i indtrykkene og kun give opmærksomhed til dem, der er vigtige. Hvis vi læser en bog, hører vi ikke radioen, der spiller ved siden af, raslen fra slikpapir i biografmørket forsvinder, når vi bliver optaget af filmen, og hvis vi er på vej til en jobsamtale, ignorerer vi duften fra vaffelbageriet.

Hjernen spiller også en stor rolle i at ændre vores følsomhed over for sanseindtryk, så de kan blive skarpere. Blinde har fx ofte en bedre hørelse og lugtesans end seende for at kompensere for deres manglende syn. Vinsmagere og parfumemagere udvikler med tiden en fintfølende lugtesans, og gymnaster og balletdansere har efter mange års træning ofte en balancesans, der er bedre end de fleste andres.

Synæstesi – når sanserne blandes

En synæstetiker er en person, der oplever en sammenblanding af sanseoplevelser, som vi normalt oplever hver for sig. Eksempelvis at tal har farver, at deres bedste ven er rød, eller at det smager af noget, når fingrene rører ved tastaturet. Der findes mange eksempler på synæstesi inden for både syns-, føle- og smagssansen, og forskere har ligeledes opdaget personer med høre-synæstesi. De hører enten dunke-, pibe- eller summelyde, når de ser ting bevæge sig eller lyse op.

Et endnu mere pudsigt eksempel er en farveblind, der kun kan se meget få farver i den fysiske verden, men som tilsyneladende kan se mange flere farver, når han ser bestemte tal. Forklaringen er formentlig, at mens hans øjne ikke fungerer optimalt, er hans hjerne helt normal og kan skabe de manglende farver.

Den præcise forklaring på synæstesi kendes ikke, men det skyldes formentlig, at sansecentrene i hjernen er forbundet på en anderledes måde, så signalerne blandes. Fænomenet findes måske blandt så mange som én procent af befolkningen.