Mærker piloten lydmuren?

Hvad sker der egentlig, når lydmuren gennembrydes, og hvordan oplever piloten det?

pilot, jet
© Shutterstock

Et fly i bevægelse udsender lyd i alle retninger. Lyden kan opfattes som lange bølgetog af overtryk og undertryk, der bevæger sig med cirka 1200 km/t. Accelererer flyet op mod lydens hastighed, vil det komme stadig tættere på at nå frem til den lyd, det tidligere udsendte i fremadgående retning.

Når det overskrider 1200 km/t., indhenter flyet lyden, og så opstår der en helt speciel situation: Nye og gamle bølgetog af lyd bliver konstant lagt oven i hinanden, hvor undertryk og overtryk forstærker hinanden, så der udgår en chokbølge fra flyet – lydmuren er blevet gennembrudt.

Braget breder sig bag flyet som en kegle og kan høres på jorden. Derimod kan piloten ikke høre noget, da han så at sige flyver væk fra lyden. Heller ikke selve gennembruddet mærker han meget til. Der kan være små rystelser, og flyet bliver en smule mindre stabilt, umiddelbart før det når lydens hastighed.