Et parasitfoster har ofte udviklet skelet, hud, hår og simple lemmer, men har aldrig en hjerne.

© A.N. GANGOPADHYAY ET AL./A.N. GANGOPADHYAY ET AL.

Mennesker kan bære rundt på ufødt tvilling i kroppen

En ud af en halv million nyfødte kommer til verden med sin egen tvilling skjult inden i sig. Ofte har den ufødte tvilling udviklet skelet, hud og simple lemmer og stikker frem under huden som en svulst.

Et sjældent syndrom kaldet fetus in fetu – foster i foster – dækker over, at en person har sin uudviklede tvilling inde i kroppen.

Tilstanden ses hos én ud af en halv million nyfødte. Fænomenet opstår, når et æg optager et andet i fostertilstanden.

Herefter lever den optagne tvilling som en parasit, der får næring fra sin værts blod.

Tvilling stikker frem som en svulst

En ufødt tvilling gemmer sig oftest bag bughinden hos sin vært, men kan også sætte sig i hjernen eller brystkassen.

Ofte dør parasitten i løbet af tre måneder. Efter døden stopper fosterets udvikling. Den ufødte tvilling kan veje mellem ganske få gram og to kg og måle 3-25 centimeter.

Tvillingen har skelet, hud, indre organer og måske ansats til lemmer, men er altid uden hjerne.

Ni ud af ti gange bliver parasitten opdaget, inden barnet er halvandet år, fordi den ufødte tvilling er synlig som en svulst.

Foster opsluger sin tvilling

Forskerne er ikke sikre på, hvordan ufødte tvillinger i kroppen opstår, men formentlig sker fejlen, når ægget deles for at danne enæggede tvillinger.

1. Et befrugtet æg deler sig i to –en proces, der normalt skaber enæggede tvillingefostre.

2. Manøvren går dog galt: I stedet for at blive til to separate fostre optager det ene foster sin tvilling.

3. Det optagne æg lever som parasit i den anden tvillings krop og udvikler sig til en ufærdig, ufødt tvilling.