Ødelagte nerver kan repareres lynhurtigt

Forskere fra Texas har udviklet en metode, som heler ødelagte nerver.

Når nerver bliver revet over ved en ulykke, kan det give lammelser eller føleforstyrrelser. I bedste fald vokser den ødelagte nerve meget langsomt sammen, eller en kirurg kan sy den sammen. I begge tilfælde genvinder nerven dog sjældent sin fulde evne til at lede nervesignaler.

Nu har forskere fra Texas udviklet en metode, som heler nerven. Rotter, der var lamme i benene, fik deres nerveender behandlet med tre forskellige opløsninger. Derved genvandt over 98 pct. af dyrene næsten hele deres førlighed på få dage. Forskerne testede den nye behandling ved at skære rotternes iskiasnerve, der går ned til benene, over. Hermed mistede rotterne over 93 pct. af førligheden.

Med den traditionelle behandling ved blot at sy nerveenderne faldt førlighedstabet langsomt til 77 pct. i løbet af tre måneder. Hvis behandlingen blev kombineret med de tre helbredende opløsninger, skete der imidlertid en meget hurtigere forbedring. Efter en måned var førlighedstabet nede på 40 pct. og faldt yderligere til 28 pct.

Tre væsker reparerer nerven

Ved at tilsætte tre forskellige væsker til en iturevet nerve kan forskerne helbrede nerven – næsten uden at evnen til at lede nervesignaler bliver ødelagt.

Gammel metode 1. Kroppen forsøger at hele bruddet ved at forsegle nervernes ender. 2. Lægen syr nerveenderne sammen, men forseglingen har nedsat evnen til at lede signaler.

Ny metode 1. Den første opløsning med antioxidanter forhindrer, at nerveenderne bliver forseglet. 2. Væske med polyethylen-glykol sammensmelter nerveendernes membraner. 3. Kalkopløsning forsegler bruddet, og nerverne kan igen sende næsten normale signaler.