Shutterstock

Så farlig er luftforurening for dine lunger

Bittesmå partikler fra luftforurening ophobes i lungevævets lymfekirtler, hvilket resulterer i et svækket forsvar mod blandt andet luftvejsinfektioner hos ældre personer.

Det kan godt være, at vi trækker lidt på smilebåndet, når vi ser befolkningen i stærkt forurenede storbyer som Beijing og Hong Kong bære masker, når de færdes udenfor. Men det er slet ikke nogen dum idé at tage sådan en på, for det viser sig, at luftforurening indeholder mikropartikler, som bliver hængende i lungevævet, hvor det kan nedsætte ældre personers forsvar mod blandt andet luftvejsinfektioner.

Kommer fra biludstødning og skovbrande

Helt præcist sker der det, at bittesmå partikler fra eksempelvis biludstødning, industriel afbrænding, skovbrande m.m. bliver absorberet i lungernes lymfevæv. Denne form for luftforurening kaldes også for partikelforurening. Ifølge en undersøgelse, som forskere fra Columbia University har lavet, kan de ophobede forureningspartikler få katastrofale følger for lungernes eget forsvar.

”Hvis lymfekirtlerne ophober tilpas store mængder af forureningspartikler, kan de til sidst ikke udføre deres arbejde”, fortæller Elizabeth Kovacs, som er cellebiolog og studerer inflammation og vævsskader ved University of Colorado Anschutz Medical Campus i Aurora, USA.

Lymfekirtlerne bliver proppet til

Lymfekirtlerne er hjemstavn for blandt andet nogle immunceller, som hedder makrofager, der vitterlig mæsker sig i bakterier og forskellige fremmedlegemer som de fine partikler i luftforurening. Når kirtlerne er propfyldte med forurening, daler deres naturlige udskillelse af cytokiner, som er nogle proteiner, der er med til at aktivere andre immunceller.

Samtidig er makrofagerne ikke længere i stand til at absorbere mere forurening. Det er kombinationen af disse to faktorer, som ender med at ramme lungernes eget immunforsvar som en forhammer.

Forskerne bag undersøgelsen analyserede lymfevæv fra lungerne hos 84 organdonorer i alderen 11-93 år. Ingen af donorerne røg eller var tidligere storrygere. Ud fra det analyserede væv kunne forskerne se, hvordan lymfekirtlerne i lungevævet bliver mere og mere fyldt med forurenende partikler, efterhånden som personer ældes.

En stigende trussel

Ifølge deres undersøgelse vil ældre personer have ophobet så meget luftforurening, at de ganske enkelt ikke kan lagre mere, hvilket samtidigt hæmmer deres krops evne til at forsvare sig mod yderligere forureningspåvirkning.

”Forurening er en vedvarende og stigende trussel mod verdensbefolkningens sundhed og eksistensgrundlag”, udtaler forskerne i deres artikel. Det er værd at nævne, at dødeligheden af luftvejsinfektioner hos folk over 75 år er mere end 80 gange så høj som hos yngre voksne, så det er af afgørende betydning at have et godt lungeforsvar.