Shutterstock

Tarmbakterier afslører din krops alder

Forskere har fundet tarmbakterier, som kan bruges til at spore aldersrelaterede sygdomme.

Dine tarmbakterier holder nøje styr på, om din krop ældes. Det viser en ny undersøgelse lavet af forskere fra instituttet Insilico Medicine i USA.

Forskerne undersøgte tarmbakterierne i prøver fra 1.165 mennesker fra hele verden. De noterede, hvilke bakterier prøverne indeholdt, og mængden af de forskellige slags.

Forskerne skabte på den måde et præcist datasæt over sammensætningen af 95 forskellige bakteriearter hos hver af forsøgspersonerne.

Afsløret af præcise beregninger

Forskerne anvendte machine learning - en algoritme kombineret med statistik analyse - til at blive klogere på de 95 bakterier, der fandtes hos hver af de 1.165 forsøgspersoner.

© MICROSCOPY/SCIENCE SOURCE

Mængden af bakterien Eubacterium hallii i tarmene stiger, når vi bliver ældre.

Bakteriesammensætning og alder fra 90 pct. af forsøgspersonerne - i alt 1.075 personer - blev analyseret, og computeren blev "oplært" i at se mønstre.

Herefter blev computeren fodret med data fra de resterende 10 pct. af forsøgspersonerne. Men forskerne videregav ikke aldrene på denne sidste tiendedel.

Det skulle computeren selv regne ud. Og det gjorde den. Med forholdsvis stor nøjagtighed.

Computeren kunne nemlig ud fra de sidste 10 pct. af prøverne gætte de forskellige forsøgspersoners aldre med en usikkerhed på blot fire år.

Lettere at spore alderssygdomme

Ud af 95 bakteriearter var især 39 vigtige for at fastslå en alder. Mængden af bakterien Eubacterium hallii stiger fx, når vi bliver ældre, mens andre arter bliver begrænset.

Forskernes nye database kan bruges i andre forskningsprojekter, fordi den giver et hurtigt billede af vores biologiske alder.

Det betyder, at det bliver lettere at undersøge, om sygdomme påvirker aldringsprocessen, eller om en ny type medicin har uheldige bivirkninger, som fremskynder aldringen.

Lægerne skal blot tjekke patientens bio­logiske ur i tarmen.