Ti ingredienser i et menneske

Se hvilke stoffer din krop er gjort af.

© Shutterstock

Hvad rummer et menneske? Det spørgsmål har filosoffer og religiøse lærde stillet sig selv gennem flere tusind år uden at komme frem til noget endeligt svar.

Men tager man spørgsmålet helt bogstaveligt, kan man sagtens finde et præcist svar. Her er en liste over de vigtigste ingredienser i et menneske – for nemheds skyld er udgangspunktet en person på 70 kg.

1. Ilt: 45,5 kg Langt det meste af ilten i kroppen er bundet sammen med brint til vand.

2. Kulstof: 12,6 kg Der er nok til adskillige poser grillkull.

3. Brint: 7 kg Brint er sammen med ilt en del af det vand, som udgør langt størstedelen af menneskets krop.

4. Kvælstof: 2,1 kg Kvælstof er en vigtig del af de mange organiske molekyler – proteiner, fedt- og kulhydrater, der findes i kroppen.

5. Calcium: 1,050 kg Calcium er en vigtig del af knoglerne i skelettet – materiale nok til adskillige pakker skolekridt.

6. Fosfor: 700 g Fosfor opbygger sammen med calcium skelettet og tænderne.

7. Svovl: 175 g Svovl spiller en vigtig rolle for iltoptagelsen og udnyttelsen af den i kroppen.

8. Kalium: 140 g Kalium spiller en vigtig rolle for udbredelsen af nervesignaler i kroppen og medvirker også til at kontrollere væskebalancen.

9. Klor: 105 g Udgør sammen med natrium de to bestanddele i almindelig salt. Begge spiller en vigtig rolle ved reguleringen af væskebalancen i kroppen og udbredelsen af elektriske signaler.

10. Natrium: 105 g Natrium er en af to bestanddele i almindeligt salt, så der skulle være salt nok i et menneske til et par ordentlige skefulde.

De resterende 525 g udgøres af en skønsom blanding af omkring 50 forskellige andre grundstoffer.

Kilde: Geigy Scientific Tables