Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

Forskere programmerer tinnitus væk

Tinnitus er en plage for en stor del af befolkningen. Men forskerne har fundet ud af, at hørecenteret kan omprogrammeres, så den generende lyd fra tinnitus forsvinder. Hyletonen er nemlig ren indbildning i hjernen, der bogstaveligt talt er gået i selvsving.

Håb for tinnitus-patienter

Et godstog, der kører gennem en tunnel i hovedet. Sådan er oplevelsen af svær tinnitus blevet beskrevet. Men nu er der lys for enden af tunnelen, idet amerikanske forskere er langt fremme med en helt ny behandling af tinnitus.

Tinnitus skyldes ofte længere tids eksponering for høje lyde, som man eksempelvis ser det blandt klassiske musikere. Men i modsætning til hvad man skulle tro, er årsagen til tinnitus ikke en fejl i ørerne.

Hyletonen opstår nemlig i hjernens primære hørecenter, idet alt for mange neuroner stiller ind på den samme frekvens og dermed forstærker lyde i et snævert frekvensområde. De mange ensrettede neuroner påvirker desuden hinanden og begynder at affyre nervesignaler i takt, selv om de slet ikke er blevet stimuleret.

Tinnitus kan skyldes hjernens plasticitet

Man ved ikke, præcis hvorfor lidelsen opstår, men mistanken er rettet mod en af hjernens helt basale egenskaber. Det er den såkaldte plasticitet, der er en forudsætning for at tilegne sig ny viden. Plasticitet, eller evnen til at forandre sig, får neuronerne til at indgå i nye kredsløb og derved få helt nye funktioner, når de stimuleres under bestemte forhold.

Forskerne formoder derfor, at neuronerne i hørecenteret aktiveres til at ændre sig, når man udsættes for kraftig støj, og det kan få dem til at stille ind på nye frekvenser.

Derfor har man i flere år overvejet, om det var muligt at kurere tinnitus ved at benytte det samme princip baglæns og derved få neuronerne til at stille sig tilbage til den gamle frekvens.

Den strategi viste sig at bære frugt, da det i februar 2011 lykkedes doktor Navzer Engineer fra University of Texas i Dallas, USA, og hans kolleger at befri forsøgsrotter for deres høreskade.

Allerede efter 10 dages terapi med nervestimulering og samtidig afspilning af de rette toner viste dyrene ikke længere nogen tegn på tinnitus. Meget tyder endda på, at denne helbredelse af tinnitus kan være langvarig eller måske ligefrem permanent.

Det har givet forskerne blod på tanden, og de er allerede begyndt at afprøve den nye behandling af tinnitus på mennesker.