Vi kan bide lige så hårdt som en gorilla

Et relativt spinkelt kranie er ingen hindring for os: Vi kan bide lige så hårdt som de store menneskeaber.

suarez bite

Hidtil har forskerne ment, at det moderne menneske var noget af en svagbider i sammenligning med både vores tidlige forfædre og menneskeaberne. De har alle mere robuste kranier og kæber end os, og derfor måtte de også kunne bide hårdere, lød antagelsen. Men nu gennemhuller forskere fra University of New South Wales i Sydney, Australien, den påstand.

Forskerne lavede først computerrekonstruktioner af kranierne fra hhv. mennesket, chimpansen, gorillaen, orangutangen, gibbonen og de to uddøde tidlige menneskeslægtninge Australopithecus africanus og Paranthropus boisei. Ved hjælp af disse rekonstruktioner udførte forskerne herefter simulationer af musklernes funktion og kraftpåvirkningen af kraniet og kæbernes forskellige dele.

Resultaterne viste, at menneskets evne til at bide hårdt er mindst lige så god som vores nulevende og uddøde slægtninges i sammenligningen. Det skyldes, at vores relativt lette kranie og kæber er bedre til at fordele kraften fra kæbemusklernes arbejde. Samlet set kan vi dermed bide lige så hårdt sammen som de andre arter.

Men selv om vi kan måle os i bidstyrke med menneskeaberne og vores uddøde forfædre, så gælder det kun for bid af kortere varighed, fx når vi knækker nødder med tænderne. Ved bid i længere tid, fx hvis man som en abe skal gumle bambus, så kræves en mere robust kæbe.