Vil flere mennesker på Jorden påvirke vandstanden?

Menneskekroppen består af 60 procent vand. Hvis nu Jordens befolkning blev tidoblet, ville det så kunne ses på vandstanden i verdenshavet?

© Shutterstock

I dag er vi otte milliarder mennesker på kloden.

Ifølge en undersøgelse udført af den britiske læge Sarah Catherine Walpole og kolleger fra Storbritannien og Schweiz vejer menneskekroppen i gennemsnit 62 kg og består af 60 procent vand.

Det betyder, at et menneske i gennemsnit indeholder 37,2 kg vand. Og da et kg vand fylder en liter, indeholder hvert menneske på kloden altså 37,2 liter vand.

Hvis Jordens befolkning blev tidoblet til 80 milliarder mennesker, ville de i alt forbruge 80.000.000.000 gange 37,2 liter. Det bliver til imponerende 2.976.000.000.000 liter, 2.976.000.000 ton eller 2,976 km3 vand.

Havet ville synke

Spørgsmålet er så, hvor stort et fald i vandstanden i verdenshavet det ville medføre, hvis 2,976 km3 vand forsvandt fra oceanerne.

Jordens samlede areal er 510.100.000 kvadratkilometer. Kontinenter og øer dækker de 29 procent af planeten, mens vandoverflader dækker de resterende 71 procent – svarende til 362.200.000 kvadratkilometer.

Det betyder med andre ord, at der fra hver eneste kvadratkilometer af oceaner og søer skal fjernes i alt 2,976 divideret med 362.200.000 km vand.

Resultatet bliver en sænkning i vandstanden på 0,0000000082 kilometer vand, svarende til 0,0082 mm. Faktisk er tallet endda ti pct. lavere, da de første 0,0008 mm jo allerede er bundet op i de otte milliarder mennesker, vi er i dag.

37,2 liter vand indeholder menneskekroppen i gennemsnit. Men selvom vi nu er otte milliarder mennesker på Jorden, optager vi kun en mikroskopisk del af klodens samlede vandmængde.