Shutterstock

Luften i Londons metrosystem er forurenet med metalpartikler

Forskere har fundet frem til, at der i Londons undergrunds-metro hvirvler mikroskopiske metalpartikler rundt, der risikerer at ende i blodet på mennesker.

Dybt nede i Londons underjordiske metrosystem er der i luften fundet metalpartikler så små, at de kan løbe ud i blodbanerne på metroens op mod fem millioner daglige togpassagerer.

Ifølge målinger foretaget af forskere fra Cambridge Universitetet er nogle af partiklerne helt ned til blot fem nanometer i diameter svarende til 15.000-20.000 gange mindre end et menneskehår.

Koncentrationen af de mikroskopiske metalpartikler er højere end de grænseværdier, som verdenssundhedsorganisationen WHO har udstukket. Cambridge-forskerne kan dog endnu ikke fastslå en konkret sundhedsrisiko i deres forskningsrapport publiceret på videnskabssitet Nature.

Fundet med magneter

Metalpartiklerne i storbyens Underground-system er så små, at de ikke hidtil er fundet i traditionelle forureningsmålinger.

Ved at benytte en ny metode med magneter nede i støvprøver har Cambridge-forskerne fundet de små og stærkt magnetiske partikler af mineralet maghemit, som er en del af jernoxid-familien.

Da oxideringen fra jern til maghemit tager tid, indikerer forskernes resultater, at jernoxid-partiklerne har været i omløb længe – især på perronerne.

Her har partiklerne overlevet blandt de ventende passagerer på grund af dårligere ventilation end i resten af metro-systemet.

”De mange ultrafine fundne partikler kan have særligt negative sundhedsmæssige virkninger, da deres størrelser gør det muligt for dem at passere fra lungerne til blodbanen,” lyder det fra forskerne – uden de når en endelig sundhedskonklusion.

Ingen beviser for sundhedsfare

Forskerne fremhæver samtidig, at eksponering for den fundne slags ultrafine partikler i luftforurening tidligere er sat i forbindelse med en række alvorlige sundhedsrisici.

Det drejer sig blandt andet om astma, demens, lungekræft, hjertekarsygdomme og nedsatte kognitive evner samt hjerneskade – og specifikt kan jernoxid-partikler føre til Alzheimers Sygdom.

Men Londons pendlere kan i første omgang trække vejret nogenlunde frit.

”Der er endnu ikke et endegyldigt bevis for, at eksponering for partikler i et underjordisk jernbanemiljø er farligere end den omkringliggende luftforurening,” skriver forskerne.

En forureningsundersøgelse fra Stockholms undergrundsbane har tidligere vist, at togførere ikke har øget risiko for blandt andet blodpropper i hjertet sammenlignet med andre, der udfører manuelt arbejde i den svenske hovedstad.