Mænd og kvinder har forskellige bekymringer, når de er stressede

Forskere mener nu, at dit køn i høj grad dikterer, hvordan du reagerer på stressede øjeblikke.

Coronapandemien var en belastning for både mænd og kvinders mentale sundhed. Det er derfor interessant, at deres bekymringer var så forskellige.

© Shutterstock

I dag har de fleste mennesker for længst glemt coronapandemiens bekymringsfulde tider.

Alligevel forårsagede nedlukning, smittefare og uvished et stigende niveau af stresstilfælde på globalt plan.

Pandemien har givet forskerne en unik mulighed for at undersøge, hvordan én fælles stressfaktor påvirker forskellige menneskers mentale sundhed.

Forskere fra Universität Würzburg brugte anledningen til at undersøge, om mænd og kvinder reagerer forskelligt på en række belastende og stressende faktorer.

1520 mænd og 1370 kvinder i alderen 34-85 år blev spurgt til, hvor stærkt de følte sig støttet af deres sociale miljø, og om de havde nogen, de kunne diskutere deres problemer med.

De blev også spurgt til, i hvor høj grad forbud mod fysisk kontakt med forældre og bedsteforældre belastede dem, og hvor meget stress de følte på arbejdet.

Forskelligt hvad der plager sjælden

Undersøgelsens resultater viste en bemærkelsesværdig forskel på mænd og kvinders bekymringer.

Når mænd oplever forøget belastning og stress, bekymrer de sig primært om, hvilke konsekvenser det kan få for deres job.

Stressede kvinder bekymrer sig mest om, hvilke konsekvenser tilstanden kan få for deres forhold til familie og venner.

Mænd føler sig altså mere påvirket af jobusikkerhed og arbejdsløshed, mens kvinder oplever større psykisk belastning, når de føler, at de forsømmer deres nære relationer.

Presserende kønsnormer

For at forklare kønnenes forskellige reaktionsmønstre, henviser forskerne til samfundsmæssige forventninger og stereotyper om, hvordan mænd og kvinder bør opføre sig.

"At mænd er stærkere forbundet med arbejde og kvinder stærkere med familie og venner, kan spores tilbage til traditionelle kønsnormer og de sociale roller, de skaber," fortæller Grit Hein, der er medforfatter og professor i translationel social neurovidenskab ved Universität Würzburg.

Et andet interessant resultat fra undersøgelsen viste, at kvinder ikke blot involverer familie og venner hyppigere end mænd, når de er stresset - de får også større livsglæde af støtten fra sociale relationer, end mænd gør.

På den måde slipper kvinder også hurtigere af med bekymringernes magt over sindet, ifølge den tyske undersøgelse.

Tidligere undersøgelser af mænd og kvinders psykologiske reaktioner på belastende omstændigheder har ikke fundet soleklare forskelle.

Blandt andet har en stor dansk undersøgelse vist, at mænd og kvinder reagerer stort set ens på skilsmissens psykiske eftervirkninger.