Shutterstock

Museforsøg: Indånd mindre ilt og lev længere

Ved kun at indånde omkring halvdelen af den normale ilt, lever mus op til 50 procent længere, viser en undersøgelse. Og det er ikke første gang, forskningen har peget på fordele ved at få mindre ilt.

Hvis du vil leve længere, spiser du måske mindre portioner til aftensmaden. Måske følger du en særlig sund diæt, eller du faster sporadisk.

Forhåbentlig får du nok motion (men ikke for meget!), og du ryger naturligvis ikke.

De livsstilsråd er nogle af de mest gængse for at forlænge tiden her på Jorden.

Men nu har forskere fra Massachusetts General Hospital i USA tilsyneladende fundet frem til en ny anbefaling, som de færreste af os nok efterlever. At indånde mindre ilt kan nemlig forlænge livet med helt op til 50 procent, viser en undersøgelse.

I undersøgelsen har forskerne delt 46 mus op i to grupper. Den ene gruppe på 20 mus blev fire uger efter fødslen placeret i et iltfattigt kammer, hvor luften, de indåndede, kun indeholdt 11 procent ilt. De resterende 26 mus levede i et almindeligt miljø, hvor ilt udgør 21 procent af luften.
Forsøgsgnaverne i de to grupper fik lige meget at spise og samme muligheder for at lave motion.

Efter godt og vel et halvt år kunne forskerne konkludere, at musene, der fik mindre ilt, levede markant længere end deres artsfæller i mere iltrige omgivelser. Medianen for musene med mindre ilt lå på 23,6 uger, mens kontrolgruppen typisk levede omkring 15,7 uger – en forskel på omkring 50 procent.

En hun-mus i det iltfattige kammer levede længst, nemlig 31,4 uger, mens en han-mus med almindeligt ilt-indtag levede kortest med bare 7,4 uger.

Musene var avlet til at ældes hurtigere og ikke leve så længe som almindelige mus i det fri.

Forskerne bag den nye undersøgelse tør endnu ikke love, at mennesker også kan leve 50 procent længere, hvis de skærer ned på ilt-indtaget. At eksperimentet virker på mus, er langt fra ensbetydende med, at det også virker på menneskers mere avancerede kroppe.

Dr. Roger Roberts, der har ledet den nye undersøgelse, skriver i rapporten også, at ”der er for mange forvirrende faktorer” i resultaterne. Men han påpeger, at tidligere forskning har peget på en lignende sammenhæng mellem mindre ilt og længere liv.

For eksempel har en opgørelse fra USA påvist, at en stor del af landets regioner, hvor indbyggerne lever længst, ligger minimum 1,8 kilometer over havoverfladen i iltfattigere luftlag.

I rapporten lyder det dog, at ”et livslangt, begrænset indtag af ilt kan sænke farten på ældningsprocessen”.

Forskerne er ikke helt sikre på hvorfor. Men deres teori går på, at et mindre ilt-optag tvinger både slider mindre på cellerne og tvinger dem til at reparere sig selv hurtigere og bedre.

Når cellerne bruger ilt til at lave energi, frigiver det nogle molekyler, der kan skade cellens DNA og få den til at ældes. Hvis cellen får mindre ilt, udløser det færre af de såkaldte frie radikaler-molekyler og hæmmer ældningsprocessen.