Nu bliver disse børn højere end deres jævnaldrende

Et kæmpestort datasæt afslører en overraskende udvikling i børns højde.

I store dele af verden indhenter en børnegruppe de jævnaldrende og udligner den højdeforskel, der ellers har gjort sig gældende mellem by- og landområder.

© Shutterstock

Den globale graf over verdens børns vækst svinger i en overraskende retning.

Det er konklusionen på en særdeles omfattende global undersøgelse af mere end 71 millioner børn fordelt over stort set hele kloden.

Undersøgelsen er offentliggjort i Nature og viser, at børn og unge i alderen 5 - 19 år nu vokser sig gennemsnitligt lidt højere i landdistrikterne sammenlignet med i byområderne.

Historisk har det ellers været lige omvendt. Men de seneste tre årtier er udviklingen vendt og højdeforskellen mellem by og land udlignet, skriver de mere end 1500 internationale forskere, der har arbejdet sammen om at analysere det store datagrundlag.

Tendensen er især tydelig i rige lande, lyder det fra forskergruppen, der fremhæver lande som USA, Storbritannien og Frankrig som eksempler.

I 1990 var bybørn gennemsnitligt højere end børn i landdistrikterne, selv om forskellen i de fleste højindkomstlande reelt var ubetydelig.

Men spoler vi tiden frem til 2020, var både børn i byer og landområder blevet gennemsnitligt højere. I nogle lande var højdeforskellen udlignet, mens landbørnene i mange lande tilmed havde overhalet bybørnene i vækst.

Nogle lande sakker bagud

Det er dog ifølge forskerne svært at svare entydigt på det helt centrale spørgsmål, nemlig hvorfor?

Hidtil har det at bo i en større by været forbundet med et bedre helbred på grund af en generelt bedre adgang til sundhedspleje, uddannelse og ernæring af høj kvalitet.

En del af forklaringen på det globale skifte kan være, at sundheden gennem årene enten er blevet dårligere for byens indbyggere - eller bedre for dem, der bor i landdistrikterne.

Børnenes globale højdegraf

  • Højdeforskellen er blevet væsentligt mindre mellem børn i byerne og børn på landet i lande i Central- og Østeuropa (Kroatien), Latinamerika (Argentina, Brasilien, Chile og Paraguay), Øst- og Sydøstasien (Taiwan) og for piger i Centralasien (Kasakhstan og Usbekistan), hvor børn på landet har opnået en højde, der svarer til bybørns højde.
  • I Kina, Rumænien og Vietnam blev højdeforskellen mellem by- og landområder mindre, men børn og unge i byerne var stadig højere end deres jævnaldrende på landet i 2020. I gennemsnit var de 1,7-2,5 centimeter højere i byerne.
  • I østafrikanske lande som Etiopien, Rwanda og Uganda voksede drenge i byerne mere end i landområderne, alle med ca. 1 centimeter. Højdeforskellen forblev stort set uændret for piger i Afrika syd for Sahara og Sydasien.

En anden mulig årsag, som forskerne dog ikke tillægger væsentlig værdi, kan være, at flere er migreret til byerne, og at det har udlignet den sundhedsmæssige forskel på by og land.

Selvom der tegner sig et klart billede af en global tendens, understreger forskerne, at der stadig er ulighed i nogle lande. Særligt i lande i Afrika syd for Sahara, Sydasien, Stillehavsområdet og Mellemøsten peger forskerne på, at landbørnene ikke har haft samme højdespring på vækstkurven, nogle steder tværtimod.

Undersøgelsen bygger på data fra 2325 befolkningsundersøgelser, der er blevet gennemført mellem 1990 og 2020, og som dækker 200 lande og territorier. Forskerne har både analyseret børnenes højde og BMI for at få en ide om deres vækst og udvikling.