HBO Nordic

Ondskab svækker magten

I Game of Thrones skal kampene på slagmarken afgøre, hvem der ender på tronen, men matematik, biologi og psykologi afslører, at nogle mennesketyper og karaktertræk har en fordel i spillet om magten – mens andre mildest talt har det modsatte.

Illustreret Videnskab undersøger videnskaben bag Game of Thrones. Denne gang er vi nået til magthaverne.

Arvingerne

Den siddende regent er gravid med sin bror, som hun deler 50 pct. af sine gener med.

© HELEN SLOAN/hbonordic.com

Indavl gør arvinger syge

I Game of Thrones praktiserer flere af arvingerne til tronen samme tilbøjelighed, som har floreret i kongefamilier siden de gamle egyptere: Nære slægtninge får børn sammen.

Alle individer har gener med mutationer, der rummer en skadelig effekt, som kan føre til handicap og sygdomme. Generne er dog ofte vigende og kommer derfor ikke til udtryk, hvis individets anden kopi af genet fungerer.

Slægtninge bærer ofte de samme genmutationer, og får fx søskende børn, har barnet øget risiko for at få to kopier af det skadelige gen, som derfor kommer til udtryk.

To syge gener gør afkommet sygt

Forplanter to søskende sig med hinanden, risikerer barnet at få to udgaver af et sygt gen.

© Oliver Larsen

1. To ubeslægtede forplanter sig

To mennesker, hvoraf den ene har et vigende sygt gen (rød) og den anden to raske gener (sort), forplanter sig.

© Oliver Larsen

2. Det raske gen dominerer hos barnet

Barnet vil have et dominerende raskt gen og et vigende sygt gen.

© Oliver Larsen

3. Barnet har to syge gener

Forplanter to søskende – med det samme vigende syge gen – sig, kan barnet få to syge gener. Det syge gen bliver dermed dominerende.

Tronranerne

Syndrom E skyldes formentlig en fejl i hjernens pandelap (lyserød).

© Shutterstock

Ondskab slukker instinkterne

Game of Thrones vrimler med tronranere, der vil tage tronen med vold og magt. Selvom tilgangen ofte affejes som barbarisk adfærd forbundet med reptilhjernen, tyder ny neuroforskning på, at brutalitet og kynisme har rod i de højere hjerneområder som pandelappen.

Ondskab som personlighedstræk bliver i psykologien kendetegnet ved blandt andet gentagne voldshandlinger, et fladt følelsesregister og vanvittige overbevisninger. Adfærden har fået navnet syndrom E, hvor E’et står for evil – altså ond.

Syndromet adskiller sig fra psykopati og sadisme ved, at patienterne godt er klar over, hvad der er rigtigt og forkert, men omgår deres naturlige instinkter for at følge et højere formål, for eksempel at overtage verdensherredømmet.

Hjerneceller danner rationelle tanker og beslutninger i den forreste del af pandelappen, den præfrontale cortex, og hos patienter med syndrom E stopper centeret med at lytte til de mere primitive hjernecentre som for eksempel Amygdala, der normalt forhindrer den brutale adfærd.

Politikerne

Daenerys udgør kernen i den stærkeste gruppe, men har kun to gode forbindelser uden for gruppen.

© HBO Nordic

Matematik udpeger den egentlige magthaver

I spillet om tronen enten vinder eller dør du. Sådan lyder seriens eviggyldige leveregel.

Statistikkerne levner ingen tvivl om dødsfaldene, men matematikere kan ved hjælp af komplekse netværkskort også afsløre, hvilke karakterer der har den største chance for at ende på tronen.

Netværksforskere fra Macalester College i Minnesota undersøger gennemstrømningen af informationer i såkaldte komplekse netværk, der består af en kortlægning af forbindelser og deres knudepunkter.

Netværkene bliver blandt andet brugt til at undersøge, hvordan hjemmesider på internettet er forbundet via links og trafik. Det komplekse netværk udpeger den mest indflydelsesrige aktør (målt ud fra antallet af forbindelser), forbindelsernes styrke (målt ud fra antal interaktioner) og nærhed til store knudepunkter.

Forskerholdet har overført teorien til Game of Thrones og skabt et komplekst netværkskort over seriens personer.

Her behandler de karaktererne som knudepunkter og deres interaktioner som forbindelser.

Ud fra et datasæt over seriens dialog og handling kortlægger computere interaktionerne. Kortet viser rent matematisk seriens allianceforhold, som efterfølgende kan analyseres sociologisk.

Matematik udpeger den egentlige magthaver

I politik er de helt rette forbindelser vigtige. Analyser af komplekse netværk kan vise, hvem der ender på magtens tinde.

Oliver Larsen

Forbindelser opstår, når to personer er det samme sted, taler sammen eller omtaler en tredje karakter.

Oliver Larsen

Farverne viser grupperinger, som det komplekse netværk danner ud fra styrken af forbindelser.

Oliver Larsen

968 interaktioner med 43 karakterer gør Jon Snow til seriens mest indflydelsesrige karakter i 7. sæson.

Oliver Larsen