“Phubbing” associeres med lavere social intelligens

Det er sværere at lytte og socialisere, hvis blikket er rettet mod smartphonen. Men der er stadig håb for dem, der har svært ved at lade telefonen ligge, viser flere undersøgelser.

Mand optaget af sin smartphone.

Phubbing er en betegnelse for, når en person er så optaget af sin smartphone, at han eller hun ignorerer eksempelvis sin kæreste eller ven.

© Shutterstock

Du ved måske ikke, hvad det betyder, men du har helt sikkert set det i praksis. Fænomenet kaldes “phubbing” og er en sammentrækning af ordene “phone” og “snubbing”.

På dansk kan det bedst beskrives som den situation, der opstår når en person er mere optaget af sin smartphone end af den person, som han eller hun er sammen med.

Det lyder måske uskyldigt, og de færreste af os kan nok sige os helt fri fra at have phubbet nogen, men flere undersøgelser peger på, at det både kan føre til dårligere kommunikation, større risiko for ensomhed og depression samt problemer i parforholdet.

Når forældre lader sig opsluge af den lille skærm, øges risikoen desuden for, at børnenes basale psykologiske behov ikke bliver imødekommet.

“Ironisk nok er tanken bag phubbing, at mennesker skal forbindes via sociale medier eller tekstbeskeder, men det kan faktisk vise sig at forringe deres evne til at være tilstede i nuet sammen med andre mennesker,” har psykolog Emma Seppälä, som er tilknyttet uiversiteterne Stanford og Yale tidligere udtalt til netmediet Time.

Og kan du genkende dig selv i dette billede, er der ifølge en norsk undersøgelse risiko for, at du vil blive opfattet som mindre socialt begavet.

Tegn på social inkompetence?

Tilbage i 1920 definerede den tidligere psykolog Edward Thorndike fra Columbia University social intelligens som evnen til at forstå og få mænd, kvinder, drenge og piger til at indgå fornuftigt i menneskelige relationer.

I praksis peger forskere i dag på, at social intelligens blandt andet afhænger en persons evne til at lytte indgående, at kunne konversere og følge de uskrevne, sociale spilleregler.

Og det er netop disse evner, der forringes, når telefonen får størstedelen af opmærksomheden, fremgår det af en undersøgelse fra 2022.
“Telefonbrugere bliver generelt opfattet som værende dårligere til at konversere, og som mindre høflige og opmærksomme,” siger Seppälä.

En anden undersøgelse viser imidlertid, at mens telefonbrugere opfattes negativt, så forholder det sig modsat med folk, der læser magasiner, mens de er sammen med en ven eller partner.

Ifølge undersøgelsen skyldes det, at folk generelt ikke bryder sig om smartphones i sociale sammenhænge, men også at magasiner bliver opfattet som mere civiliserede og udviklende.

Gode manérer er indenfor rækkevidde

Eftersom alle er udstyret med såkaldte spejlneuroner, som blandt andet gør det muligt for os at afkode andres smil og latter og returnere disse, kan alle også øge deres sociale intelligens.

Og ifølge chefredaktør på netmediet [Verywell Mind], Amy Morin, handler det i høj grad om at være proaktiv.

“Vær opmærksom i sociale sammenhænge, og læg mærke til, hvornår folk gør sig positivt og negativt bemærket. Husk, at du vil træde ved siden af engang imellem. Og husk også lære af dine fejl og succeser”.