Professor: Sådan støtter du bedst dit barns psykiske udvikling

Der findes ingen perfekte forældre, men professor i psykologi Mette Skovgaard Væver har alligevel et par råd til dig, der gerne vil støtte dit barns psykiske udvikling bedst muligt.

En lille krusning ved mundvigen, et par hævede øjenbryn eller en hurtig bevægelse med armene.

Vi bombarderer konstant hinanden med små usagte signaler, der afslører en lille flig af, hvordan vi har det følelsesmæssigt - såkaldt nonverbal kommunikation.

For små børn, og især spædbørn, er de bittesmå signaler livsnødvendige, fordi de er en direkte linje til de allervigtigste personer i deres liv: Forældrene.

Og netop det tidlige samspil mellem forældre og børn har professor i psykologi ved Københavns Universitet og leder af Center for Tidlig Indsats og Familieforskning, Mette Skovgaard Væver, brugt en stor del af sit arbejdsliv på at undersøge.

Her får du nogle af hendes forskningsbaserede råd til dig, der er forælder til et lille barn og gerne vil støtte dets psykiske udvikling bedst muligt.

Hvorfor er den tidlige nonverbale kommunikation mellem forældre og børn så vigtig?

Spædbørn fødes totalt afhængige af deres omsorgsgivere og har en medfødt evne til at aktivere deres forældres omsorg.

I gamle dage havde vi en tendens til at tro, at det var nok, hvis bare barnet fik en tør ble og mad, når det var sulten. Tilknytnings-forskningen har været med til at sætte fokus på, at det ikke kun handler om at få de fysiske behov dækket, men også de følelsesmæssige.

Det kan lyde dramatisk, men når et spædbarn fryser, er træt eller føler sult, handler det faktisk om overlevelse.

Helt evolutionært har barnet brug for at opleve, at der er nogen, der møder dem i deres behov - både de fysiske og de følelsesmæssige - og hjælper dem med at regulere de negative følelser, for det kan de ikke selv.

Tema: Forskernes bud på det gode liv

Det er også det, vi karakteriserer som en tryg tilknytning. Altså at barnet gennem første leveår får en erfaring med, at det bliver mødt af sine omsorgspersoner, når det oplever svære følelser.

Du kan næsten sammenligne det lille barn med en statistiker, der i løbet af de første år indsamler data og fx erfarer, at deres omsorgspersoner er der for dem, når de er bange.

Hvad kan en tryg tilknytning betyde for børns psykiske udvikling?

Vi ved fra forskning, at en tryg tilknytning, som udvikles inden for det første leveår, er en beskyttende faktor i forhold til stort set alle parametre af et barns videre udvikling.

Men det er også vigtigt at sige, at en tryg tilknytning ikke er en vaccination i forhold til at opleve psykiske vanskeligheder og udfordringer senere.

Der kan jo opstå vanskeligheder i alle børns liv, og psykisk udvikling er generelt et enormt komplekst fænomen, hvor der er et kompliceret samspil mellem risiko og beskyttende faktorer.

Et barn med en tryg tilknytning kan altså godt udvikle psykiske vanskeligheder senere, og et barn med en utryg tilknytning kan også godt blive et trygt barn.

Mette Skovgaard Væver
© Nils Meilvang

Om eksperten...

Kan du komme med gode råd til forældre, der gerne vil støtte deres børns psykiske udvikling bedst muligt?

Der kan opstå svære ting i alle menneskers liv, og der er mange andre faktorer end forældrene, der gør sig gældende, des ældre barnet bliver: Dagsinstitutioner, skoleliv, venskaber og sociale medier.

Men det er klart, at forældrene er nogle af de vigtigste personer - både i et livslangt perspektiv, og i særdeleshed i de første leveår.

Et af mine råd vil være, at du som forælder forsøger at bevare en nysgerrighed i forhold til at forstå, hvad der sker inde i dit barn.

Et andet er, at du selvfølgelig er der til at trøste og hjælpe barnet med at organisere de svære følelser og viser, at du godt kan holde ud at være i dem sammen med barnet:

For nogle børn kan det være nok bare at høre din stemme for at nedregulere de svære følelser, for andre hjælper det med en kærlig hånd på ryggen eller at blive taget op.

Det afgørende er, at barnet oplever nærheden med den person, som er større, stærkere og klogere, og som i sidste ende skal sikre dets overlevelse.

Et tredje, og mindst lige så vigtigt råd i forhold til børns udvikling, er, at du også husker at have det sjovt med dit barn, møder det i de positive følelser og deler glæden og nysgerrigheden ved at udforske, lege og lære om hinanden og verden.

I forskningen har vi tidligere haft meget fokus på de negative følelser, men de senere år er der kommet en større forståelse for vigtigheden af fx leg mellem børn og forældre.

Hvad ville du ønske alle vidste om småbørns psykiske udvikling?

Der er ingen forældre, der skal være perfekte - det ville jeg ønske, at alle forholdte sig til, selvom jeg godt ved, at det er svært.

Der findes ganske enkelt ingen perfekte forældre, og det er i det hele taget svært at definere, hvad perfekt vil sige.

Perfekthedsidealet kan blive et forstyrrende element i forældreskabet, fordi du så hele tiden går rundt og er i tvivl om, hvorvidt du gør det godt nok.