Shutterstock
Kvinde sejr vinde

Duel mellem mænd og kvinder er afgjort - kvinder er bedst!

”Der er så meget, kvinder ikke forstår”, lød det før i tiden i en Oddset-reklame om fodbold. Men nu har kvinderne fat i den lange ende.

”Der er så meget, kvinder ikke forstår”, lød det før i tiden, når Oddset-reklamen kørte over skærmen, og mændene fik sig et godt grin. Men med en ny, norsk undersøgelse fra Universitetet i Bergen er det kvindernes tur til at trække på smilebåndet. Det viser sig nemlig, at de er bedre end mænd til at finde ord og huske dem. Selvom der ifølge forskerne er tale om en relativt marginal forskel, har den været konsekvent igennem de seneste 50 år og er gældende for hele livet.

Sammenligning af 350.000 personer

Det er Marco Hirnstein, professor ved Universitetet i Bergen, som står i spidsen for den nye forskning. Sammen med en gruppe kolleger analyserede han en række undersøgelser, PhD-afhandlinger og specialer med sammenlagt 350.000 deltagere for at finde svaret på, om kvinder rent faktisk er mænd overlegne, når det gælder om at finde ord og huske dem. Den omfattende meta-analyse faldt ud til kvindernes fordel, men de norske forskere observerede samtidigt en anden ting, som er tankevækkende.

Styrker hos begge køn

Det viste sig, at når det var kvinder, som stod bag forskningsprojekterne, faldt resultatet oftere ud til deres eget køns fordel, sammenlignet med når det var mandlige forskere, som stod bag.

”Hidtil har der hovedsageligt været fokus på de egenskaber, hvor mænd synes at brillere. Men indenfor nyere tid er man begyndt at kigge mere på kvinder”, forklarer Marco Hirnstein.

”For de fleste intellektuelle færdigheders vedkommende er der ingen eller stort set ingen forskel imellem kønnene, når man ser på deres gennemsnitspræstation. Der er dog nogle områder, hvor kvinder har en fordel, og andre områder, hvor det er mændene, som klarer sig bedst”.

Netop denne erkendelse er vigtig, og den kan vise sig at blive nyttig, når læger for eksempel skal finde ud af, om en person er på vej til at udvikle demens.

Hvis man på forhånd ved, at det ene køn er bedre til en bestemt disciplin end det andet køn, er det vigtigt at tage højde for denne forskel, når diagnosen skal stilles. I det aktuelle tilfælde med kvinders bedre evne til at finde og huske ord skal denne viden medregnes for på den ene side at undgå at en kvindelig demens-diagnose flyver under radaren, og tilsvarende at undgå at over-diagnosticere en mand.