Folk der irriteres over stavefejl er indebrændte egoister

Mennesker, der konstant påpeger andres stave- og grammatikfejl, er mindre kompromissøgende, mindre åbne og dømmer andre.

stavefejl

Hans eller sin?

Vi kender alle én – eller er selv den ene – der kan hidse sig gevaldigt op og dømme folk pga. grammatikse fejl eller stavefejl.

Forskere fra universitetet i Michigan i USA har gennem psykologiske tests fundet frem til, at denne type menesker generelt er mindre åbne og dårligere til at indgå kompromiser end andre mennesker.

Introverte dømmer stavefejl hårdest

Den nye forskning tyder på, at menneskers personlighed er afgørende for, hvordan de reagere på stavefejl og grammatiske fejl. For nogle af undersøgelsens forsøgspersoner dømte sprogfejl hårdere end andre.

Ekstroverte mennesker overser oftest fejl, mens introverte dømmer sprogfejl mest negativt.

Mennesker, der ud fra psykoloigske tests er meget samvittighedsfulde, er mest overfølsomme over for stavefejl. Og kompromisløse mennesker bliver mest ophidsede over grammatikfejl.

Folk dømmer andre på sprogfejl

Forskerne undersøgte, hvor meget vi socialt dømmer hinanden ud fra sprogfejl, ved at lade 83 forsøgspersoner læse skriftlige svar på en bofælle-annonce.

Og det kan ifølge forskerne fortælle os meget om, hvordan mennesker kommunikerer – og miskommunikerer – online.

Stavefejl klinger negativt

Svarene på bofælle-annoncen var henholdsvis fejlfri og strøet med sprogfejl svarende til fejl som fx hans/sin eller tastefejl som det/dte.

Overordnet set dømte alle forsøgspersonerne svarende med stavefejl som dårligere end de fejlfri – hvis de altså havde opdaget fejlene.

Fangede du artiklens fem stavefejl – og blev du sur over dem?