Narcissist

Sådan spotter du en narcissist

Narcissister mener, at de er bedre end andre og kræver derfor konstant beundring fra deres omgivelser. Ifølge undersøgelser er den enormt høje selvopfattelse dog ikke udelukkende negativ, da den kan gøre narcissisterne bedre rustet mod to folkesygdomme.

Narcissister mener, at de er bedre end andre og kræver derfor konstant beundring fra deres omgivelser. Ifølge undersøgelser er den enormt høje selvopfattelse dog ikke udelukkende negativ, da den kan gøre narcissisterne bedre rustet mod to folkesygdomme.

Shutterstock

Hvad er en narcissist?

Betegnelsen narcissist bliver ofte brugt løst om mennesker, der er selvoptagede og arrogante.

Men narcissisme er en psykisk lidelse, der er klassificeret under kategorien 'Andre personlighedsforstyrrelser' i Den Internationale Klassificering af Sygdomme (ICD).

Det centrale kendetegn for narcissisme er en hungren efter beundring med et ekstremt forvrænget selvbillede. Det betyder, at en narcissist overvurderer egne evner og mener, at han eller hun er meget bedre end andre.

Hvad kendetegner en narcissist?

Er der nogle, du mistænker for at være narcissist?

Psykologer opstiller en række krav for at stille diagnosen narcissistisk personlighedsforstyrrelse, hvoraf fem skal være tilstede:

 • Høj opfattelse af egne evner som giver ekstremt høj selvopfattelse
 • Arrogant adfærd
 • Konstant opmærksomhedskrævende
 • Forventninger om særbehandling fra andre
 • Følelsen af at være helt speciel og unik
 • Er misundelig på andre, eller tror at andre er misundelige på dem
 • Mangler empati
 • Udnytter kynisk andre til at opnå sine mål
 • Føler krav på overdrevet beundring fra andre

Forskere ved stadig ikke, hvorfor nogle mennesker udvikler narcissistisk personlighedsforstyrrelse. Der er dog generel konsensus om, at både arv og miljø spiller ind.

Forskellige typer narcissister

To typer af narcissister

Narcissister falder som regel i én af to kategorier:

 • Følsomme narcissister, der har lavt selvværd og har svært ved at modtage kritik
 • Grandiose narcissister, der har højt selvværd og går meget op i personligt magt og vinding.

Ifølge en amerikansk undersøgelse er der stor forskel på de to.

Undersøgelsen, der tog udgangspunkt i 270 testpersoner, pegede på, at de grandiose narcissister er tættere forbundet med psykopater, mens trækkene hos de følsomme narcissister mest af alt bunder i en form for forsvarsmekanisme.

Forskerne mener, at de følsomme narcissisters adfærd stammer fra et behov for at kompensere og gemme deres dårlige selvværd.

De fleste folk reagerer dog negativt på narcissistisk adfærd, og derfor vil den følsomme narcissist også få det værre med sig selv, og på den måde fortsætter det narcissistiske adfærdsmønster.

En engelsk undersøgelse viser også, at begge typer af narcissister higer efter social status, men at det er kun den følsomme narcissist, der går op i om andre også kan lide ham eller hende.

Narcissisten Narcissus

Ordet narcissist stammer fra græsk mytologi, hvor den smukke Narcissus forelsker sig i sit eget spejlbillede og ender med at dø af længsel efter sig selv.

© Shutterstock

Narcissister er mindre ramt af depression

Forskning fra Queens University Belfast viser, at selvom narcissister har mange problematiske træk, så ser det også ud til, at nogle af dem har en fordel.

700 forsøgspersoner udfyldte forskellige spørgeskemaer, der målte narcissistiske træk, mental styrke og symptomer på depression og stress.

De følsomme narcissister var generelt mere defensive og fjendtlige, mens de grandiose narcissister havde høj selvopfattelse og var meget optaget af status og magt.

De grandiose narcissister var dog også meget selvsikre og målrettede, og ifølge forskerne så det ud til, at de træk nedsatte narcissisternes risiko for både depression og stress.

En narcissist kan godt ændre sig

Der er også noget, der tyder på, at narcissister kan ændre sig til det bedre.

En større undersøgelse fra 2019 har vist, at mennesker med narcissistiske tendenser ofte får et mere realistisk syn på sig selv, når de gennem livet møder modstand i tilværelsen.

Forskere pegede blandt andet på, at det ofte er det første job, der får narcissister til at ændre selvbillede. På det første møde med arbejdslivet er de nemlig tvunget til at tage imod kritik - noget som narcissister ellers hader.

Undersøgelsen varede over flere år og tog udgangspunkt i flere hundrede mennesker fra flere generationer. Og forskerne slår fast, at det er en myte, at nogle generationer er mere narcissistiske end andre.