Shutterstock

I en masketid: Sådan aflæser du andres øjne

Du kan afkode følelser som sorg og væmmelse, men også romantisk interesse, ved kun at kigge på øjnene, viser forskningen.

Normalt bruger vi hele ansigtet til at sende et smil eller rynke på næsen.

Men det menneskelige øje kan faktisk formidle meget komplekse, følelsesmæssige informationer på egen hånd. Det har sine fordele under coronapandemien, hvor mund og næse ofte er dækket af et mundbind.

I de senere år er videnskaben blevet en del klogere på, hvor meget information vi egentlig overfører med øjnene.

Øjets bevægelser røber afsky og angst

I en undersøgelse fra 2017 lykkedes det i 90 procent af tilfældene forsøgspersoner at kæde billeder af øjne sammen med den matchende følelse hos blik-afsenderen. Forsøgspersonerne valgte ud fra et register på 50 muligheder, fx sorg, vrede og overraskelse.

Undersøgelsen konkluderede, at særligt bevægelser omkring øjet, afslører følelserne.

Fx kædede forsøgspersonerne typisk sammenknebne øjne sammen med følelser af afsky eller mistænksomhed. Omvendt blev vidt åbne øjne koblet til følelser af fx frygt og beundring.

Ifølge forskerne kan vi afkode følelsen bag øjets bevægelser, fordi bevægelserne spiller en universel rolle i synssansen. Når vi kniber øjet sammen, blokerer vi lyset og skærper fokus og kontrast, som kan bruges, hvis vi står foran noget, vi ikke stoler på. Når vi spiler øjet op, lukker vi mere lys ind og udvider synsfeltet, hvilket er brugbart, når vi fx bliver bange og skal undvige en trussel.

Hør hvordan blikket og ansigtsudtrykket har evolutionære rødder:

Grunden til, at alle bruger det samme ansigtsudtryk til fx at udtrykke frygt, er, at ansigtsbevægelserne hjælper os i den farlige situation, fx ved at lukke mere lys ind i det opspilede øje. Da bevægelserne er ens for alle, kan vi let afkode andres følelser blikket.

Pupilstørrelsen afslører din tvivl

Andre forsøg har brugt pupilstørrelse til fx at afsløre om forsøgspersoner lyver. Under en løgn voksede pupillerne sig gennemsnitligt en millimeter større.

Pupillen udvider sig også, når vi tvivler – jo sværere et valg, jo større udvidelse.

Præcis hvorfor pupillen udvider sig i henhold til følelser, kan forskerne ikke sige, men undersøgelser har vist, at det ofte sker i takt med, at hjernen kommer på overarbejde.

Stjålne blikke går lige i hjernen

At øjnene er tæt koblet til vores følelser, viser studier, der har undersøgt aktiviteten i hjernens følelsescenter, amygdala, mens øjnene udførte forskellige opgaver.

Et forsøg viste, at amygdala bliver aktiveret, når vi kigger efter, om andre kigger i vores retning.

Resultatet kan have en forbindelse til en ren evolutionær funktion i fx at finde en mage – eller at opfatte en trussel. Om ikke andet viser det, at vores hjerne er naturligt kodet til at opfatte følelser fra andres øjne.