Shutterstock
Mand forsoeger telepati

Kan vi læse andres tanker?

En person tænker på noget helt tilfældigt, og på næsten magisk vis gætter en anden, hvad det er. De fleste forskere anser telepati for det rene vås, men forsøg har måske målt det i hjernen, så hvad er fup og fakta i den omstridte forskning?

Mor og datter sidder over for hinanden adskilt af en lav skærm. De kan se hinanden i øjnene, men ikke se den andens hænder. Moren vender et kort fra en bunke, ser på symbolet – en firkant – og noterer symbolet på et stykke papir.

Så ser hun datteren ind i øjnene, og da datteren bliver spurgt om, hvilket kort hendes mor vendte, svarer hun uden tøven “firkant”.

Forsøget gentages 25 gange, og selvom der er fem forskellige symboler at vælge imellem, rammer hun rigtigt i alle forsøg på nær ét. Statistisk set kan det umuligt være rent held, så forskerne konkluderer, at datteren læser morens tanker.

Forsøget blev udført i Italien i 2018, men ligesom de fleste andre forsøg med telepati overbeviser det ikke ret mange forskere.

Kritikerne mener, at forsøgene er dårligt udført og tillader alle mulige former for snyd. Og frem for alt efterlyser de en fysisk forklaring på, hvordan tanker rent faktisk skulle kunne overføres fra en person til en anden.

Men måske kan fænomenet alligevel ikke fuldkommen afvises.

Ifølge den canadiske psykolog Michael Persinger kan man nemlig måle aktivitet i et særligt område af hjernen, hver gang tankelæseren svarer rigtigt og altså tilsyneladende har opfanget en andens tanker.

Mimik afslører det rigtige svar

Tankelæsning eller telepati er en gren af parapsykologien, der beskæftiger sig med særlige psykiske evner, som nogle mennesker hævdes at have.

Parapsykologi omfatter også telekinese, evnen til at påvirke fysiske objekter med tankens kraft, og clairvoyance, evnen til at se ind i fremtiden. Det er dog telepatien, der har påkaldt sig størst interesse fra forskere.

En af historiens mest fremtrædende telepatiforskere var amerikaneren J.B. Rhine, der også regnes for grundlæggeren af parapsykologien.

Frem til sin død i 1980 udførte han en lang række eksperimenter med de såkaldte Zener-kort, som efter hans egen opfattelse beviste, at tankelæsning er et reelt fænomen.

Den amerikanske psykolog J.B. Rhine

Den amerikanske psykolog J.B. Rhine udførte mange forsøg med telepati, men blev kritiseret for, at deltagerne havde mulighed for at snyde.

© Ritzau Scanpix

Kortene er opkaldt efter den tyske psykolog Karl Zener, som udviklede dem i 1930’erne. Et sæt består af 25 kort med fem forskellige symboler, sådan at der er fem kort med hvert symbol.

Forsøgspersonen skal nu tage et kort, se på det og tænke på symbolet. Tankelæseren kan ikke se kortets billedside, men skal prøve at aflæse forsøgspersonens tanker og komme med sit bud på, hvilket symbol der er på kortet.

20 pct. er chancen for at gætte rigtigt ved et rent held, når der er fem forskellige symboler at vælge mellem.

Men forsøgene blev kraftigt kritiseret af andre forskere.

Et grundlæggende kritikpunkt var, at forsøgsperson og tankelæser typisk befandt sig i samme rum, hvilket gav mange muligheder for fejl eller ligefrem snyd. Forsøgspersonen kunne fx skære grimasser eller sige lyde, som tilsigtet eller ej afslørede symbolet over for tankelæseren.

Disse fejlkilder kaldes på engelsk sensory leakage og dækker over, at tankelæseren kan se, høre eller på anden måde sanse det rigtige svar uden at benytte sig af telepati.

Telepati test med kort

I et forsøg vender den ene person kort med symboler, som en anden person bag en skærm skal prøve at gætte.

© Roberta Baria

J.B. Rhines og andre forskeres forsøg bliver også kritiseret for dårlig statistisk analyse af resultaterne.

Med fem forskellige symboler at vælge imellem har tankelæseren hver gang 20 pct. chance for at gætte rigtigt ved et tilfælde, og hvis han rammer plet i mere end 20 pct. af tilfældene, antager forskerne derfor, at det må skyldes tankelæsning.

Men det kan man ikke uden videre konkludere. J.B. Rhine lagde fx ikke altid de trukne kort tilbage i bunken, og det ændrede på sandsynlighederne.

Typisk bliver telepatiforsøg heller ikke gentaget tilstrækkelig mange gange til, at det med sikkerhed kan udelukkes, at rigtige gæt blot skyldes held.

Dertil kommer, at de fleste telepatiforsøg har en helt fundamental svaghed.

VIDENSKABSTEST: Mange forsøg er dårligt udført

For at bevise, at tankelæsning er muligt, skal forskerne bl.a. have styr på statistikken og muligheden for snyd. Det lever de færreste forsøg op til, og derfor anses fænomenet ikke for videnskabeligt dokumenteret.

Telepati statistik symboler
© Daniel V

STATISTIK: Forsøgene gentages for få gange

Med de såkaldte Zener-kort er der statistisk set 20 pct. chance for at gætte rigtigt, men selvom tankelæseren klarer sig bedre, kan det være en tilfældighed. Forsøgene kræver derfor mange gentagelser for at være retvisende.

Telepati forventningsbias
© Daniel V

FORVENTNINGSBIAS: Forskerne ser det, de ønsker at se

I et klassisk forsøg skal tankelæseren kopiere en andens tegning. Men alle tegninger indeholder almindelige geometriske former, og forskerne risikerer at lade sig rive med af deres forventninger og tolke dem som tankelæsning.

Telepati briller
© Shutterstock

SNYD: Tankelæseren kan smugkigge

Rigtige gæt skyldes ikke nødvendigvis tankelæsning. Det kan også være, at tankelæseren snyder. Tankelæseren kan fx se et kort reflekteret i forsøgspersonens briller eller observere hendes armbevægelser, mens hun tegner.

Forskere foretrækker normalt, at forsøg bygger på en præcis teori om de mekanismer, der menes at være på spil i forsøget, men telepatiforskerne kommer sjældent med noget bud på, hvordan tankelæsning skulle virke. Det gør det svært at vurdere, om resultaterne overhovedet har noget at gøre med at læse tanker.

Men måske kom den nu afdøde psykolog Michael Persinger på sporet af en videnskabelig forklaring på telepati i sine forsøg, der knyttede tankelæsning sammen med hjerneskanninger.

Særligt hjerneområde lyste op

Persinger udførte i 2009 et forsøg på Laurentian University i Canada.

Ti personer sad en for en over for tankelæseren Sean Harribance og viste ham billeder af deres nære slægtning, ægtefælle eller ven, mens de tænkte på vedkommendes personlige karaktertræk og særlige egenskaber.

Harribance kendte intet til personerne på billederne, men skulle alligevel forsøge at beskrive deres personlighed, så godt han kunne.

Psykolog Michael Persinger
© Rick Chard

Blå bog

Under alle seancerne sørgede 19 elektroder i en hjelm på tankelæserens hoved for at måle hans hjernebølger, EEG. Når Persinger studerede målingerne, tegnede der sig et tydeligt mønster.

Hver gang Harribance ramte plet i sin beskrivelse af den for ham fuldstændig ukendte person på billedet, steg aktiviteten i et afgrænset, lille område dybt inde i hans højre hjernehalvdel.

Området kaldes den højre parahippocampus, og Persinger mente, at det er hjernens center for tankelæsning, der aktiveres, når det lykkes os at læse andre menneskers tanker.

Xray af hjerne

Ifølge telepatiforskeren Michael Persinger lyser et særligt område op i tankelæserens hjerne, når han svarer rigtigt.

© Shutterstock

Andre forskere har ligesom Michael Persinger forsøgt at give debatten om telepati mere vægt ved at koble fænomenet sammen med undersøgelser af hjerneaktiviteten.

Et forsøg af den teoretiske fysiker Giulio Ruffini på forskningscenteret Starlab i Barcelona kan måske give svaret på, hvordan tankeoverføring kan øge aktiviteten i en bestemt del af hjernen.

Overførte synet af et lysglimt

Sammen med sine kolleger udsatte Ruffini i 2014 en forsøgsperson for et skarpt lysglimt.

Umiddelbart efter kunne Ruffini ved hjælp af elektroder på hovedbunden registrere hjernebølger, som var opstået i forsøgspersonens hjerne ved synet af det skarpe lys og havde bredt sig ud gennem hjerneskallen.

Herefter omdannede forskerne de undslupne hjernebølger til et magnetisk felt, der blev lagt hen over hovedbunden på en anden forsøgsperson.

Helt af sig selv bevægede det magnetiske felt sig nu gennem kraniet og ind i hjernen, hvor det udløste hjerneaktivitet i synscenteret og fik personen til også at se et skarpt lysglimt.

Maskine til telepati

Forskere har fået en person til at se et lysglimt ved at sende magnetiske signaler ind i hjernen. Synsindtrykket stammede fra en anden person og blev opfanget vha. elektroder.

© Ritzau Scanpix

Med forskernes hjælp havde den første persons synsindtryk altså bevæget sig ud gennem hjerneskallen og var vandret gennem hjerneskallen på en anden person og havde udløst oplevelsen af et tilsvarende lysglimt.

Der var således sket en reel form for tankeoverføring. Det eneste, forskerne havde behøvet at gøre, var at omdanne hjernebølgerne til et magnetisk felt og transportere det fra den ene persons hovedbund til den andens. Selve oplevelsen af at se et skarpt lysglimt blev overført helt naturligt fra hjerne til hjerne.

PÅSTAND: Tanker vandrer fra en hjerne til en anden

Et forsøg har påvist, at tanker kan overføres fra en person til en anden med særligt udstyr. Forskerne kender dog ingen naturlig forklaring på, hvordan tanker skulle kunne vandre frit mellem to personer.

Hjerneboelger sender tanker ud af kraniet
© Shutterstock

1. DOKUMENTERET: Hjernebølger sender tanker ud af kraniet

Når en person tænker, bevæger sig eller sanser noget, opstår der elektriske signaler i hjernen. Nervesignalerne skaber svage synkrone svingninger i hjernens elektriske spænding, der kan opfanges af elektroder uden på kraniet.

Magnetisme overfoerer tanker til en anden
© Shutterstock

2. DOKUMENTERET: Magnetisme overfører tanker til en anden

Hjernebølgerne kan omdannes til et kraftigt magnetfelt og sendes ind i en anden persons hjerne. Magnetismen påvirker aktiviteten i bestemte hjernecentre og kan få personen til fx at opleve det samme sanseindtryk som den anden.

Tvivlsom telepati fra hjerne til hjerne
© Shutterstock

3. TVIVLSOMT: Tanker svæver frit gennem luften

Modsat radiobølger kan hjernebølger ikke vandre over lange afstande. Derfor er det usandsynligt, at de kan overføres direkte mellem personer, og hvis de kunne, skulle de omdannes til magnetisme for at påvirke modtagerens hjerne.

Forsøget tyder på, at idéen om telepati måske ikke er helt grebet ud af det blå, men at tanker muligvis kan overføres fra person til person på helt naturlig vis ved hjælp af elektromagnetiske bølger, som hjernen udsender.

Forskerne kan ganske vist ikke forklare, hvordan overførslen fra person til person skulle ske af sig selv, men i teorien kan det altså have været den slags bølger, der var på spil, da datteren i det italienske forsøg gættede, hvilke kort hendes mor havde vendt.

Kritikere vil dog indvende, at det er mere sandsynligt, kvinden aflæste sin mors grimasser eller lyttede til pennens skratten mod papiret, når moren noterede, hvilket symbol hun havde trukket.

Derfor blev forsøget da også gentaget med en højere skærm, der forhindrede øjenkontakt, og en iPad, der ikke gav lyd fra sig, når moren skrev på den med fingeren. Og så var resultatet pludselig helt anderledes.

Nu ramte datteren kun rigtigt i fem ud af de 25 forsøg, hvilket akkurat er det resultat, man statistisk set ville forvente, hvis der var tale om rent gætteri.

Spørgsmålet er så, om den højere skærm og den lydløse iPad blokerede for “tankebølgerne” mellem mor og datter – eller blot forhindrede dem i at sende skjulte signaler til hinanden.