Obsessive-compulsive disorder - OCD

Nervøsiteten går i selvsving

Hand wash

OCD (obsessive-compulsive disorder) blev tidligere kaldt “tvangsneurose” og er en lidelse, som omfatter tvangshandlinger eller -tanker, der kan vise sig på mange forskellige måder.

Ofte – men ikke altid – følger tvangshandlingerne et nøje fastlagt mønster, som fx at tænde og slukke lyset et bestemt antal gange, når man går ind eller ud af et lokale, eller at gå på en ganske bestemt måde og fx undgå at træde på mellemrummet mellem fortovsfliserne.

En person med OCD vil føle en voldsom uro eller angst, hvis han bliver forhindret i at udføre sine ritualer, og lidelsen har ofte stor negativ indflydelse på livskvaliteten og kan være direkte invaliderende.

OCD Brain

Belønningen af det rigtige valg svigter

Hos OCD-patienter er visse dele af hjernen lidt mindre end normalt: et område i pandelappen kaldet den orbitofrontale cortex (OFC) og anterior cingulate cortex (ACC). Endvidere er forbindelserne mellem dem og halekernen i det limbiske system mindre trafikerede.

Både OFC og ACC er vigtige, når man skal træffe beslutninger. Når kredsløbet her er i ubalance, opstår der en nervøsitet for at træffe forkerte valg. Derfor udfører man igen og igen en handling i håb om at blive belønnet og derved beroliget, men belønningen udebliver.