Shutterstock

Perfektionister og ældre hamstrer toiletpapir

Antropologer har testet 1000 menneskers personlighedstræk og deres indkøb af toiletpapir under pandemien – og det var IKKE egoisterne, der hamstrede mest.

Billederne af tomme supermarkedshylder og fulde indkøbsvogne fyldt med toiletpapir gik verden rundt. Mens én del af befolkningen stod i kø til kassen, latterliggjorde en anden del de handlende.

En ny spørgeskemaundersøgelse har forsøgt at klarlægge hvilke befolkningsgrupper, der er mest tilbøjelige til at samle ekstra mange basale fornødenheder i en krisesituation.

Forsigtige og følsomme hamstrede mest

Undersøgelsen blev gennemført af antropologer ved Max Planck-instituttet i Tyskland blandt borgere fra 35 lande, der blev udpeget via sociale medier.

De 1029 svarere udfyldte personlighedstesten HEXACO-modellen, der inddeler personer i seks forskellige adfærdsgrupper, foruden oplysninger om alder, køn, opfattet trusselsniveau fra coronavirus og mængden af toiletpapir indkøbt siden udbruddets begyndelse.

Konklusionerne var entydige: De der frygter virussen mest, køber mest toiletpapir. Ældre køber mere toiletpapir end yngre. Og amerikanere hamstrer mere end europæere.

Psykologi-model inddeler folk i kasser

HEXACO er en model indenfor psykologiens trækteori, der ud fra en lang række karaktertræk inddeler mennesker i seks overordnede såkaldte dimensioner. Dimensionerne er ærlighed/ydmyghed, følsomhed, udadvendthed, kompromisvillighed, påpasselighed og åbenhed.

HEXACO-modellen har navn efter de seks personligheder, den inddeler mennesker i.

© Wikimedia Commons / MissLunaRose12

Særligt personer, der faldt under de to personlighedstræk påpasselighed og følsomhed i modellen, var i højere grad tilbøjelige til at hamstre sammenlignet med de andre grupper.

Påpasselighed er bl.a. forbundet med perfektionisme og forsigtighed. Følsomhed hænger sammen med fx frygt og sentimentalitet.

Viden kan afbøde fremtidig hamstring

Formålet med undersøgelsen var at efterprøve beskrivelser af hamstrerne som selviske. Forskernes konklusion var imidlertid, at de, der frygtede virussen mest, hamstrede mest – uanset om de i HEXACO-modellen faldt under de mest selvcentrerede dimensioner. Frygt og følsomhed trumfede altså egoisme.

Undersøgelens andet formål var at ruste beslutningstagere til at tage hånd om fremtidige globale sundhedskriser.

Nogle toiletpapirsproducenter meldte om 700% stigning i salg på trods af myndighedernes formaninger om at holde indkøb på et normalt niveau. Hvilke befolkningsgrupper, der særligt hamstrer, er derfor central viden for at kunne berolige befolkningen, når en pandemi rammer igen.