Psykisk tortur lammer hjernen

En ny rapport afslører, at amerikanske myndigheder har anvendt tortur siden 11. september 2001. Psykisk tortur som “waterboarding” sætter offeret i en lammende paniktilstand.

nb_u50 torture

Kort efter at terrorister i 2001 angreb World Trade Center i New York i USA, blev der givet grønt lys til efterretningstjenesten CIA om at anvende særligt barske forhørsmetoder.

Sådan lyder konklusionen i en ny rapport, som det amerikanske senat har fremlagt i denne uge.

Metoderne tæller blandt andet den stærkt omtalte praksis “waterboarding”, hvor offeret holdes nede, mens vand hældes over mund og næse, så vedkommende tror, han skal drukne.

Tortur-metode brugt i 1500-tallet

Denne type tortur kaldes “hvid tortur” og adskiller sig fra “sort tortur” som fx slag, spark, knivstik osv. ved at virke psykologisk. Humanitære grupper sidestiller de to typer.

Waterboarding er langt fra en ny opfindelse. Den italienske inkvisition benyttede metoden i 1500-tallet, og de røde Khmerer anvendte også waterboarding i Cambodia i 1970’erne.

Tortur med kvælning påvirker hjernen

Metoden tilhører en genre af forhørsmetoder kaldet “fingerede henrettelser”, fordi offeret er overbevist om, at vedkommende skal dø.

Forsøg med mus foretaget på University of Iowa i USA viser, at når vi kvæles, stiger pH-niveauet i kroppen, hvilket medfører en kraftig panik-reaktion i det område af hjernen, der har med overlevelse at gøre.

Altså lammes offeret i en panikreaktion og er ikke i stand til rationelt at “sige til sig selv”, at situationen er kunstig.

Psykisk tortur knækker viljen

Af samme grund har metoden vist sig at være enormt effektiv til at knække offerets vilje.

Til gengæld er oplysningerne ofte utroværdige, fordi vedkommende vil sige hvad som helst for at undslippe døden.

Ifølge det amerikanske center for torturofre CVT beskriver ofre, som har været udsat for fingerede henrettelser, flashbacks, hvor de “gen”oplever deres egen død.