Quinten de Graaf/Unsplash
Psykopat

Hvad er en psykopat?

Vi bruger ofte ordet som en fornærmelse, men hvad er en psykopat egentlig, og hvad er den videnskabelige definition? Hvilke typiske psykopatiske træk og adfærd har psykologer identificeret?

Hvad er en psykopat?

I modsætning til, hvad mange måske tror, er psykopati ikke en sindssygdom. Der er tale om en brist i selve personligheden – en såkaldt karakterafvigelse.

Men der hersker uenighed blandt fagfolk om, hvad en en psykopat egentlig er. Igennem tiden har psykopati haft forskellige navne, fx ”galskab uden vrangforestilinger” og ”moralsk vanvid”.

I dag siger amerikanerne ”sociopat” i stedet for psykopat, og den amerikanske psykiatri bruger ofte diagnosen ”antisocial personality disorder”.

I Den internationale Klassificering af Sygdomme (ICD) som bliver brugt af Verdenssundhedsorganisationen (WHO), er psykopati klassificeret under kategorien dyssocial personlighedsstruktur.

Baggrunden for de nye betegnelser er dels, at ordet "psykopat" er blevet brugt som skældsord, dels at definitionen på psykopaten hidtil fejlagtigt har fokuseret på individet selv og ikke har indeholdt psykopatens problemfyldte forhold til omgivelserne.

Psykopatiske træk

Hvordan er en psykopat og hvad er kendetegnene for en psykopat? Trods uenigheder i definitionen på en psykopat er fagfolk dog langt hen ad vejen enige om en række kendetegn for den dyssociale personlighedsstruktur:

 • De er charmerende, kan tale med alle mennesker, gestikulerer ofte og virker meget målrettet. Men han eller hun er blottet for empati – dvs. evnen til at leve sig ind i, hvad andre tænker og føler.
 • De overvurderer sig selv, udnytter andre mennesker, manipulerer med dem og føler absolut ingen skyld, når nogen lider på grund af dem. De er ofte upålidelige og løgnagtige.
 • De kan ikke overskue konsekvenserne af egne handlinger. Psykopater forlader rask væk uddannelse eller job, hvis noget eller nogen går dem imod, stifter gæld – også på andres vegne – og er ikke sjældent at finde i rækken af voldelige ægtemænd.
 • De kan tilmed ikke erkende, at de har et problem, hvilket gør det meget vanskeligt at behandle dem.

Ifølge en amerikansk og en norsk undersøgelse er kvindelige psykopater ofte mere diskrete end mandlige psykopater.

Kvinde kigger i knust spejl

En kvindelig psykopat ligner den mandlige psykopat, men har alligevel nogle særlige kendetegn.

© Shutterstock

En kvindelig psykopat minder om den mandlige, men har nogle særlige træk.

Derudover er den kvindelige psykopat ofte meget jaloux, hun stjæler og bedrager og kan være meget flirtende.

Psykopat-test

Psykopati har længe været målt efter den såkaldte HARE-skala, hvor der tildeles en score alt efter, hvordan en person rangerer inden for 20 kategorier, fx manglende empati, overvurdering af egne evner mv. Testen skal foretages af en psykolog, og alle der får en score på 30 eller over får diagnosen.

Skalaen er dog blevet udskældt adskillige gange de senere år, da den anklages for at være for vag og subjektiv.

Der findes forskellige online tests, der påstår at kunne fortælle, om du er psykopat eller ej. Resultatet fra den slags tests skal dog ikke ses som en reel diagnose, da denne kun kan gives af en læge.

Ted Bundy black and white photo
© Donn Dughi / State Archives of Florida, Florida Memory

Her er 4 berømte psykopater

Ved psykopater at de er psykopater?

Ifølge den canadiske psykolog og forfatter Robert D. Hare, forfatter af HARE-skalaen, er psykopater opmærksomme på, hvad de gør, og hvorfor.

De er ikke psykotiske eller hallucinerende, hvilket f.eks. kan ske med skizofreni, men handler udelukkende af egen fri vilje

Hvordan bliver man psykopat?

Årsagen til, at psykopater opstår, er højst sandsynlig en blanding af arv og miljø, hvor omsorgssvigt i barndommen regnes for at være en afgørende faktor. Selvom en tilsyneladende normal opdragelse ikke udelukker en person i at udvikle diagnosen.

En antisocial personlighedsforstyrrelse kommer ikke ud af det blå i voksenalderen, og de første tegn kan i de fleste tilfælde ses i en ung alder. Tegn på psykopati hos børn i den tidlige skolealder er:

 • gentagne og skødesløse løgne,
 • blottet for emptati,
 • trodser forældre, lærere og regler,
 • havner konstant i konflikter og på trods af irettesættelse eller advarsler,
 • stjæler fra andre børn eller forældre
 • stædighed, når det kommer til aggression, mobning og skænderier,
 • holder ikke løfter, holder sig sent ude og er sjældent hjemme,
 • skader eller dræber dyr
 • hærværk og starter brande

Psykopater kan godt styre deres impulser

Den traditionelle opfattelse af psykopaten som en hensynsløs kriminel er ikke sand.

Forskere har i de senere år gjort opmærksom på, at der findes mange psykopater ude i samfundet, og at de godt kan holde sig fra voldelig og antisocial adfærd.

En undersøgelse fra Virginia Commonwealth University peger fx på, at en psykopat, der ikke begår kriminalitet ofte har tillært sig større samvittighedsfølelse og bedre kontrol af aggressiv adfærd.

Undersøgelsen viser, at dem, der kan kontrollere deres adfærd, har en højere grad af i andre psykologiske træk end dem, der ikke lykkes med det. Den succesrige gruppe af psykopater er for eksempel mere frygtløs og på den anden side mere impulsiv.

Undersøgelsen understreger dog stadig, at egenskaberne ikke individuelt forudsiger, hvor godt individerne lykkes med at kontrollere deres adfærd.

Hvordan føles det at være en psykopat?

Som med alle mennesker har psykopater også et medfødt behov at være elsket og vellidt.

Men en psykopats adfærd gør det mildest talt ikke let for andre at komme tæt på personen, og derfor bliver behovet normalt ikke opfyldt. Med jævne mellemrum kan de være bevidste omkring, hvordan deres adfærd påvirker andre negativt.

Forsøg på forbedring af deres adfærd frarådes ofte på grund af en manglende evne til at lære af erfaring, hvilket fører til negative, frustrerende og depressive tanker.