sociopat

Sociopat - Sådan spotter du en sociopat

En sociopat er slet ikke så charmerende som en psykopat. Sociopater er til gengæld kendetegnet ved en kort lunte og ekstrem utilregnelighed, og at de ikke har hverken et job eller en familie.

En sociopat er slet ikke så charmerende som en psykopat. Sociopater er til gengæld kendetegnet ved en kort lunte og ekstrem utilregnelighed, og at de ikke har hverken et job eller en familie.

Hvad er en sociopat?

Sociopat er en form for personlighedsforstyrrelse, der i psykiatrien har diagnosekoden F60.2 - antisocial personlighedsforstyrrelse.

Personer under 18 år kan ikke få diagnosen, men tegn på sociopati er næsten altid der inden 15 år.

En sociopats karaktertræk

En sociopat er i generelle termer kendetegnet ved en række karaktertræk som ifølge den amerikanske psykolog dr. John Grohol er:

 • Impulsive og utilregnelige.
 • Har svært ved at knytte sig til andre mennesker.
 • Har typisk ikke et arbejde i længere tid ad gangen.
 • Har ikke en familie.
 • Bliver let oprørte og vrede, som kan resultere i voldelige udbrud.

Disse karaktertræk gør, at en sociopat kan have svært ved at blive forstået af sin omverden.

Og hvis de begår kriminalitet tænker de sjældent mange tanker over konsekvenserne af deres handlinger.

Person med hættetrøje siddende ved bord

En sociopat har en række genkendelige træk.

© Shutterstock

Sociopat-test: Er du en sociopat?

American Diagnostic and Classification System for Psychiatric Diseases, DSM-5, har seks diagnostiske kriterier for antisocial personlighedsforstyrrelse.

Nedenfor er en forkortet test, der kan give dig en indikation af, hvad der kræves for få diagnosen. Psykiatriske diagnoser kan kun stilles af en psykolog eller læge:

 1. Følgende udsagn er sande (a eller b):
  a. Selvtillid kommer fra personlig vinding, magt eller glæde.
  b. Målsætning er baseret på personlig tilfredshed, hvor lov og etik ikke er en hindring.

 2. Og at noget af det følgende er sandt (a eller b):
  a. Mangel på omtanke for andre, når det kommer til deres følelser, behov eller lidelse. Manglende skyld efter at have såret eller skadet andre.
  b. Ikke i stand til gensidige intime relationer såvel som brugen af dominans eller trusler til at kontrollere andre. Sociopat og kærlighed hører simpelthen ikke sammen.

 3. Følgende personlighedstræk og adfærd er:
  a. Manipulerende
  b. Uærlig og bedragerisk
  c. Kynisk
  d. Aggressiv
  e. Uansvarlig
  f. Impulsiv
  g. Risikovillig

 4. Mindst 18 år.

Forskel mellem sociopat, psykopat og narcissist

De tre personlighedsforstyrrelser er minder om hinanden, og adfærden er ens i flere henseender. De hører også til den samme klynge af diagnoser.

DSM-5 understreger også, at den samme person kan få flere diagnoser, hvis kriterierne er opfyldt.

Men der er flere vigtige aspekter, der adskiller personlighedsforstyrrelserne.

Det er dog kun sociopati og psykopati, der har den fælles diagnose af antisocial personlighedsforstyrrelse.

Sociopat og psykopat

Begge er kategoriseret inden for den almindelige diagnose af antisocial personlighedsforstyrrelse, og de viser fx ligegyldighed over for andre menneskers sikkerhed og kan udgøre en risiko for samfundet.

Dette betyder dog ikke, at sociopater og psykopater er altid voldelige mennesker, selvom de ofte fremstilles som sådan på film og i medierne.

Retsmedicinsk psykolog, Robert D. Hare, professor emeritus ved University of British Columbia, bruger ikke udtrykket sociopat, når han taler om psykopater.

Ifølge Dr. Hare er psykopati mere genetisk bestemt, hvor du er født som psykopat.

Sociopati, derimod, siger Dr. Hare er noget, der i højere grad afhænger af miljømæssige faktorer, såsom at vokse op i et hjem med fysisk eller psykisk misbrug.

Derudover siger Dr. Hare at en sociopat er i stand til at føle anger eller have skyldfølelse, i modsætning til psykopaten.

Sociopat og narcissist

Personer med antisocial og narcissistisk personlighedsforstyrrelse har det fællestræk, at begge har tendens til at være hærdede, snakkesalige, overfladiske, udnyttende og manglende empati.

Narcissisten er derimod ikke impulsiv, aggressiv og vildledende i samme grad.

Derudover har narcissister behov for beundring og jalousi fra andre, et træk som sociopaten ikke har.

Empati-test - test hvor empatisk du er