Shutterstock
Mand maske

Tag testen: Hvad scorer du på de ni mørke træk?

De færreste af os kan sige os helt fri for en flig af de mørke karaktertræk, som tilsammen udgør D-faktoren. Lær den mørke personligheds ni komponenter at kende, og tag testen, der afslører, hvor du selv ligger på skalaen.

Ifølge danske og tyske forskere findes der ni mørke karaktertræk, som vi allesammen har i større eller mindre grad. De kan koges sammen til den mørke personlighedsfaktor, D.

D-faktoren udtrykker, hvor langt man er villig til at gå for egen vindings skyld, selvom det sker på bekostning af andre.

Personer, som scorer højt på D-faktoren, er hensynsløse i deres stræben efter at nå deres mål, også selvom det påvirker andre negativt. De er samtidig overbeviste om, at deres adfærd kan retfærdiggøres, og det giver dem ikke dårlig samvittighed at se andre lide under konsekvenserne af deres handlinger.

Tre af de ni personlighedstræk – psykopati, narcissisme og machiavellisme – er egentlige psykiatriske diagnoser, mens de seks andre ikke er sygelige karakteregenskaber.

Mød menneskets ni værste sider her, og se, hvilke typer job der vil være særlig tiltrækkende for personer med de pågældende egenskaber. Jobeksemplerne er bl.a. baseret på en undersøgelse, hvor 424 amerikanere fra en lang række erhverv tog en onlinetest af deres mørke personlighedstræk og interesser.

Nederst i artiklen kan du teste, hvor mørk din egen personlighed er.

1. Sadisme

Hund fod
© Shutterstock

Du glædes over andres lidelse

Du ønsker at tilføje andre psykisk eller fysisk lidelse for din egen fornøjelses skyld.

 • Opførsel: Finder glæde i at mishandle, genere og skræmme dyr og mennesker uden grund.
 • Jobinteresser: Tandlæge, sygeplejerske, politibetjent og soldat.
 • Typisk kriminalitet: Vold, voldtægt eller mord af særlig bestialsk karakter, ofte i affekt.

2. Narcissisme

Kvinde kigger i spejl
© Shutterstock

Du søger opmærksomhed

Du er overdrevent selvoptaget, har tendens til selvophøjelse og et stort behov for opmærksomhed.

 • Opførsel: Tilsidesætter andre for selv at komme i centrum. Meget konkurrencemindet.
 • Jobinteresser: Kunst og kultur, social- og plejesektoren samt iværksætteri.
 • Typisk kriminalitet: Skattesnyd og økonomisk kriminalitet.

3. Psykopati

Mand råber
© Shutterstock

Du udnytter og dominerer

Du har lav empati, selvkontrol og skyldfølelse, men høj risikovillighed og handlekraft.

 • Opførsel: Udnytter og dominerer andre med aggressiv, nedladende og truende adfærd.
 • Jobinteresser: Praktiske fag som håndværk, service og handel eller topstillinger.
 • Typisk kriminalitet: Vold, voldtægt og mord, ofte omhyggeligt planlagt.

4. Machiavellisme

Marionetdukke hånd
© Shutterstock

Du sætter målet over midlet

Du er manipulerende og kold med en afstumpet holdning om, at målet helliger midlet.

 • Opførsel: Indlader sig hos andre med charme og komplimenter – eller trusler.
 • Jobinteresser: Politik, økonomi og forretning.
 • Typisk kriminalitet: Svindel, snyderi, chikane, trusler, udnyttelse og misbrug.

5. Mereværdsfølelse

Mand jubel
© Shutterstock

Du føler dig bedre end andre

Din gennemgående holdning er, at du er bedre end andre og fortjener en bedre behandling.

 • Opførsel: Forventer konstant ros og anerkendelse. Bliver vred og bitter over kritik.
 • Jobinteresser: Job, der giver prestige og magt uden at stille for store krav.
 • Typisk kriminalitet: Kriminelle scorer generelt højt på mereværdsfølelse.

6. Egoisme

Menneskelig pyramide
© Shutterstock

Du søger din egen fordel

Du er overdrevent optaget af egen fordel på bekostning af andre og fællesskabet.

 • Opførsel: Undgår at dele eller gøre noget for andre uden selv at få noget ud af det.
 • Jobinteresser: Kan ofte opnå høje stillinger inden for alle fag.
 • Typisk kriminalitet: Ingen speciel sammenhæng med kriminalitet.

7. Selvpromovering

Mand kører bil
© Shutterstock

Du søger status

Du ønsker at forøge og synliggøre din egen status i sociale og økonomiske sammenhænge.

 • Opførsel: Er motiveret af uddannelse, job og andre goder, men ikke på bekostning af andre.
 • Jobinteresser: Kan findes inden for alle fag og jobfunktioner.
 • Typisk kriminalitet: Ingen speciel sammenhæng med kriminalitet.

8. Ondsindethed

Kvinna som kvävs
© Shutterstock

Du ønsker at skade andre

Du er destruktiv og har viljen til at påføre andre skade, også når det går ud over dig selv.

 • Opførsel: Nedgør, generer eller skader andre, fordi man selv føler sig uretfærdigt behandlet.
 • Jobinteresser: Kan opnå høje stillinger, fordi andre ikke ønsker eller tør at stille sig i vejen.
 • Typisk kriminalitet: Simpel vold, stalking eller chikane.

9. Skruppelløshed

Man håller spargris
© Shutterstock

Du føler ingen skyld

Du har en generel tendens til at være samvittighedsløs og handle uden moralske kvaler.

 • Opførsel: Overtræder moralske grænser, men bortforklarer eller skyder ansvaret fra sig.
 • Jobinteresser: Skadedyrsbekæmper og pantefoged.
 • Typisk kriminalitet: Dominerende træk blandt næsten alle grupper af kriminelle.

Tag testen

D-test

Testen giver dig en score for hvert personlighedstræk og beregner din D-faktor. Du kan også se, hvordan du ligger i forhold til de andre, der har taget testen.

Hvor langt vil du gå for at nå dine mål?

Testen af de mørke personlighedstræk er udviklet af bl.a. adfærdspsykologen Ingo Zettler, Københavns Universitet.

Testen tager 3-15 minutter og præsenterer dig for nogle udsagn som fx, “Det er svært for mig at se nogen, der lider”, eller “Det er klogt at holde styr på information, man kan bruge mod andre senere”. Du skal så vælge, hvor enig eller uenig du er i hvert udsagn.

Testen giver dig både en score for hvert af de ni mørke personlighedstræk og beregner din samlede D-faktor, som udtrykker, hvor langt du er villig til at gå for at nå dine mål.

Du får resultatet med det samme og kan desuden se, hvordan du placerer dig i forhold til de mange tusind andre, som har taget testen.

Deltagerne er anonyme, og dataene bruges kun til forskning.

TAG TESTEN HER