Træffer vi altid bevidste valg?

Hvorfor vælger man den blå trøje frem for den røde? Er det altid et bevidst valg, eller spiller andre ting ind?

Grafik af forbindelser i hjernen
© Shutterstock

Nyere hjerneforskning tyder på, at vi ikke altid er klar over, hvorfor vi vælger, som vi gør. Sagen er, at vores bevidste oplevelse af en valgsituation kun repræsenterer en brøkdel af de processer i hjernen, der udløses i situationen, og som tilsammen får os til at handle på en bestemt måde. For at en hjerneproces kan optræde i bevidstheden som en klar tanke (for eksempel: “Jeg vælger den blå trøje, fordi jeg kan huske, at den er mest behagelig”), skal tanken vare mindst et halvt sekund. Men det er temmelig sikkert, at den valgsituation, vi står i, udløser langt flere mindre reaktioner, der blot varer kortere tid og derfor ikke dukker op i bevidstheden. Det vil sige, at et valg er et produkt af både bevidste og ubevidste tanker. Men det er naturligvis én selv, der træffer valget, selv om man ikke altid er klar over hvorfor. Det kan godt ske, at de mange ubevidste reaktioner tilsammen påvirker os til at vælge en bestemt trøje, uden at vi har erindring om nogen bevidst tanke. Derved kan vi komme til at undre os over, hvorfor vi handlede, som vi gjorde. Det er også muligt, at de mange ubevidste handleimpulser trækker i modsat retning. I så fald bliver vi konfliktramte og oplever, at vi ikke aner, hvad vi skal gøre i en given situation.

Få et godt tilbud på Illustreret Videnskab

Få 3 nr. af Illustreret Videnskab til 79,00. Klik her.