undskyld så det batter

Forskere afdækker den perfekte undskyldning

Du kan sige undskyld på mange måder, men nogle er bedre end andre. Du skal fx IKKE nøjes med bare at bede om tilgivelse. Her er opskriften på den perfekte undskyldning ifølge videnskaben.

”Det udviste en kritisk mangel på dømmekraft og er en personlig fallit for mig, som jeg - og jeg alene - er helt og aldeles ansvarlig for.”

Ordene var Bill Clintons på nationalt tv efter sex-skandalen med Monica Lewinsky i 1998. Og den amerikanske præsidents bodsgang var ikke helt i skoven, hvis man skal tro en undersøgelse af kunsten at sige undskyld.

Undskyld! Undskyld! Undskyld!

Forskerne bag undersøgelsen har klarlagt undskyldningens seks kernekomponenter og beskrevet, hvilke der virker bedst – og her kommer erkendelsen af ansvar ind på et klar førsteplads:

1. Anerkend, at det var dit ansvar

2. Tilbyd at gøre det godt igen

3. Forklar, hvad der gik galt

4. Vis, at du fortryder det

5. Erklær din anger

6. Bed om tilgivelse

”Vores forskning viste, at den vigtigste del af en undskyldning er anerkendelsen af ansvar. Sig at det er din skyld, at du lavede en fejl,” siger undersøgelsens hovedforfatter, psykolog og professor Roy Lewicki, i en pressemedelelse fra Ohio State University.

Det næstvigtigste element var at give tilsagn om en modydelse.

”Tale er gratis. Men ved at sige, at du vil gøre det godt igen, forpligter du dig til at gøre noget for at udbedre skaden,” siger Lewicki.

På en delt tredjeplads kom en forklaring og en tilkendegivelse af fortrydelse og anger, mens det at bede om tilgivelse dumpede ind på sidstepladsen.

Generelt gjaldt det, at jo flere elementer, der blev inddraget i undskyldningen, jo bedre virkede den.

FAKTA: Et studie i at sige undskyld

Den optimale måde at sige undskyld på blev undersøgt via to eksperimenter:

  • Forsøg 1:
    333 forsøgspersoner blev sat til at forestille sig, at de var chefen under en jobsamtale, hvor ansøgeren blev udfordret på en fejl i hans tidligere firma – og skulle undskylde for den. Forsøgspersonerne fik at vide, hvilke elementer, der indgik i undskyldningen, og blev bedt om at vurdere effektiviteten, troværdigheden og tilstrækkeligheden på en skala fra 1-5.

  • Forsøg 2:
    422 forsøgspersoner fik fremlagt forskellige skriftlige undskyldninger fra samme scenarie og med alt fra én til seks af undskyldningens kerneelementer i sig. Efterfølgende blev deltagerne bedt om at vurdere kvaliteten af undskyldningen på skalaen fra 1-5. Forskerne gør opmærksom på, at vigtige faktorer som ansigtsudtryk, tonefald og øjenkontakt ikke blev taget i betragtning i forsøgene, der alene fokuserede på skriftlige og forestillede undskyldninger.