Shutterstock

Sådan udnytter ledere loyale medarbejdere

Strækker du dig ekstra på jobbet? Så er du ifølge forskere i fare for at havne i en ærgerlig kategori hos chefen.

Gør du en dyd ud af at være fleksibel på jobbet for at levere et godt stykke arbejde?

Så har du måske også stået tilbage med følelsen af, at dit engagement i ny og næ bliver udnyttet.

Hvis du kan nikke genkendende til ovenstående, tyder en undersøgelse nu på, at der er noget om snakken.

En amerikansk forskningsartikel publiceret i Journal of Experimental Social Psychology kaster nemlig nu lys over, hvordan ledere i højere grad beder loyale medarbejdere om at påtage sig ekstra arbejde - uden kompensation - end de medarbejdere, der anses for at være mindre engagerede.

Forskernes resultater bygger på besvarelser fra knap 1400 ledere, der hver især blev bedt om at udfylde et online-spørgeskema om en fiktiv medarbejder, “John.”

Lederne fik at vide, at deres virksomhed arbejdede ud fra et stramt budget. På den baggrund skulle cheferne beslutte, om de ville pålægge John ekstra timer og ansvar - vel at mærke uden at kompensere ham økonomisk - for at holde deres omkostninger nede.

Loyalitet koblet til øget arbejdsbyrde

Der var en klar rød tråd i besvarelserne. Over en bred kam var lederne mere villige til at bede John om at påtage sig det ulønnede arbejde, hvis de samtidig havde fået indtryk af, at han var en loyal medarbejder.

En anden test, forskerne gennemførte, viste samme tendens. Her læste en gruppe af lederne forskellige anbefalinger af John.

I en version blev han rost for at være loyal, hvilket øgede ledernes interesse i at hyre ham til frivilligt arbejde. Anbefalinger, der i stedet lagde vægt på, at han var ærlig og retfærdig, gav ikke lederne samme incitament til at tilbyde ham ulønnet arbejde.

Ærlige og retfærdige

Forskerne kunne også bekræfte deres tese med omvendt fortegn. Når de beskrev, at John havde ry for at acceptere ekstra timer og en øget arbejdsbyrde, vurderede lederne ham som mere loyal end en John, der havde et ry for at afvise den samme arbejdsbyrde.

De to versioner af den fiktive medarbejder blev til gengæld bedømt som lige ærlige og retfærdige.

Det indikerer ifølge forskerne, at ledernes opfattelse af en loyal medarbejder ikke knytter sig til vedkommendes moralske kompas, men i højere grad til medarbejderens villighed til at påtage sig ekstra arbejde uden at få økonomisk modregning for det.

Forskerne understreger, at det ikke nødvendigvis er ondskabsfuldt, når chefer udnytter deres medarbejdere. Udnyttelsen kan til dels skyldes uvidenhed eller det, som psykologer kalder "etisk blindhed," altså en midlertidig manglende moralsk dømmekraft, hvor man handler imod sine egne moralske overbevisninger.