Shutterstock & Lotte Fredslund
Hænder i plyssede håndjern

Gener bestemmer dine frækkeste fantasier

Er du til mænd eller kvinder? Romantik eller pisk? Intimitet eller orgier? Uanset hvad du fantaserer om, så har forskerne gennemskuet, hvorfor du tænker, som du gør.

Håndjern, pisk og bind for øjnene – det lyder måske som en seksuel fantasi for nogle få afvigere. Men det er det ikke.

Over halvdelen af os fantaserer om enten at have total dominans i sengen eller at underkaste os vores sexpartner fuldstændigt. 30 procent har endda fantaseret om at blive direkte tvunget til at have sex.

Fantasierne kan måske virke naturstridige, men en ny belgisk undersøgelse viser, at vores seksuelle fascination af smerte og ydmygelse har en helt naturlig forklaring. Forskerholdet undersøgte par, som deltog i sex baseret på dominans og underkastelse, og fandt en række afslørende spor i parrenes blod.

Og de belgiske forskere er langtfra alene.

Menneske i latexdragt

Besynderlige seksuelle feticher er ikke så ualmindelige, som mange tror. Ifølge et nyt belgisk forsøg er den på billedet tillokkende på grund af et par særlige hormoner i blodet.

© Shutterstock

Sex er blevet et hedt emne i videnskabens verden, og forskere fra hele kloden er begyndt at undersøge, hvad der får vores safter til at stige og hvorfor. Deres detektivarbejde har ledt dem tilbage til vores fjerne forfædre og langt ned i vores dna, og de har bl.a. afsløret, hvordan millioner af års evolution har givet ophav til nogle markante forskelle mellem mænd og kvinder – og nogle overraskende ligheder.

Forskere dræber sexmyter

Seksuelle fantasier er forbundet med en lang række myter og stereotyper – især når det gælder forskellen på mænds og kvinders fantasier. I de senere år har forskerne set nærmere på fænomenet, fordi forskellen mellem kønnene kan hjælpe med at afdække biologien bag fantasierne. Nogle af de udbredte forestillinger har vist sig at have en grad af sandhed i sig, mens andre ikke har.

En af myterne går på, at mænd tænker på sex hvert syvende sekund. Det ville løbe op i over 8000 seksuelle tanker i løbet af en dag. Allerede i 2011 viste en amerikansk undersøgelse, at det er langt fra sandheden. Mændene i forsøget rapporterede at tænke på sex 19 gange om dagen.

63 procent af mænd har fantaseret om i hemmelighed at lure på en, som tager tøjet af. Joyal et al., 2015

Mændene i forsøget tænkte dog på sex langt oftere end de kvindelige forsøgsdeltagere, som kun tænkte på sex ti gange på en dag.

Mænd har desuden ry for primært at være tiltrukket af folk, som er meget yngre end dem selv, mens kvinder generelt foretrækker nogen, der er ældre.

I en canadisk undersøgelse fra 2015 blev 1516 forsøgspersoner spurgt om deres seksuelle fantasier. Undersøgelsen afslørede, at de mandlige forsøgsdeltagere ganske rigtigt i langt højere grad end kvinderne fantaserede om sex med yngre personer, men mændene overgik også kvinderne i forhold til at fantasere om folk, som var langt ældre end dem selv.

Fantasi med pisk
© Shutterstock

Mænd og kvinder fantaserer forskelligt

En tredje ret hårdnakket myte er, at kvinders fantasier er mere intime og romantiske end mænds, men det er heller ikke helt rigtigt.

92 procent af kvinderne i den canadiske undersøgelse lagde vægt på romantiske følelser i deres seksuelle forhold, men tallet var med 88 procent næsten lige så højt for mændene.

86 procent af kvinderne sagde, at atmosfære og omgivelser var vigtige – igen var tallet næsten lige så højt for mænd: 81 procent. Og når forskerne kiggede på de ti mest udbredte fantasier hos hvert køn, var over halvdelen de samme.

Kønnene er altså mere ens, end hvad nogle myter antyder. Men der er også klare forskelle, og de har ifølge flere forskere dybe evolutionære rødder.

Evolution foretrækker gruppesex

De canadiske forskere afslørede, at mænd langt oftere fantaserer om sex med to kvinder, end kvinder fantaserer om sex med to mænd. Hele 75 procent af mændene i undersøgelsen havde tilmed fantaseret om sex med mere end tre kvinder på én gang.

Årsagen ligger ifølge flere forskere formentlig i de roller, som mænd og kvinder igennem millioner af år har haft i forhold til reproduktion. Mens kvinder skal bære et eventuelt afkom i deres egen krop, føde det og nære det i den efterfølgende tid – med store risici for deres eget helbred – kan mændene slippe afsted med et minimalt bidrag.

Det koster altså manden meget lidt at dele ud af sine gener, og netop derfor bliver mænd lettere seksuelt opstemte, er mindre kritiske i deres valg af sexpartner og mere drevet mod tanken om at have mange seksuelle partnere.

For kvinden er omkostningen stor, og derfor har evolutionen formentlig drevet kvinder til at være mere kritiske og mådeholdende i deres tilgang til sex.

Sammenligningen med mænd er dog en anelse misvisende, for selvom kvinder generelt fantaserer mindre om flere sexpartnere end mænd, drømmer over halvdelen af kvinderne i den canadiske undersøgelse om sex med to mænd. Og selvom det lyder mærkeligt, har det formentlig også en biologisk og evolutionær forklaring.

Trekant

57 procent af kvinder fantaserer om sex med to mænd, og 28 procent har fantaseret om sex med mere end tre mænd.

© Shutterstock

I dyrenes verden vil en hun ofte parre sig med flere hanner i løbet af en parringssæson, og i løbet af de seneste årtier har forskerne afdækket hvorfor. Hunnens fremgangsmåde øger ikke antallet af unger; til gengæld hjælper den hende med at få det bedst mulige afkom.

Hunnen har allerede udvalgt sine partnere på baggrund af ydre træk såsom udseende, størrelse og adfærd, men inden i kroppen kan hun foretage en lige så vigtig udvælgelse.

Når hunnen har flere forskellige hanners sædceller i kroppen, vil de komme til at konkurrere på fx svømmehastighed, og hunnen opnår dermed befrugtning af den mest fertile han. Hunnens ægcelle og det kemiske miljø omkring den kan også favorisere sædceller med særlige genetiske træk, så ægget bliver befrugtet af hannen med de mest fordelagtige gener.

Pisk føles som juleaften

Lysten til flere sexpartnere har altså en klar biologisk forklaring. Lidt sværere er det at se logikken i fantasier, som fx omhandler bolde i munden eller elektriske stød. Det samme gælder for fantasier, der slet ikke involverer et andet menneske – mange tænder fx på materialet latex eller andre livløse objekter.

Sådanne fantasier har formentlig ikke en direkte evolutionær årsag, men skyldes formentlig den måde, vores hjerne arbejder på.

36 procent af kvinder har fantaseret om at blive pisket eller smækket under sex. Joyal et al., 2015

Tilsyneladende besynderlige feticher kan fx opstå ved simpel association. I et forsøg med rotter udstyrede forskerne en gruppe hanner med små jakker, inden dyrene fik deres seksuelle debut med en hun. En anden gruppe hanner fik deres debut uden jakke på.

Forskerne fjernede derefter jakkerne fra halvdelen af den ene gruppe og udstyrede halvdelen af den anden gruppe med jakker. Til sidst blev alle hanner igen sat sammen med en hun.

De fleste gennemførte en parring uden problemer, men ikke de hanner, som havde haft deres debut med jakke på og nu skulle parre sig uden jakke. De kunne simpelthen ikke blive opstemte uden deres jakke på. Jakken var blevet en fetich for dem, fordi deres hjerner koblede den til deres første seksuelle oplevelse.

Hjerneaktivitet
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Din hjerne svælger i sex

Såkaldte BDSM-fantasier, som fx kan indeholde håndjern og pisk, har en anden forklaring. I en belgisk undersøgelse fra 2020 samlede et forskerhold blodprøver fra 35 BDSM-par før og efter sex. Blodprøverne afslørede, at parrenes seksuelle aktiviteter førte til en øgning af hormoner såsom endocannabinoider og kortisol – især hos den underkastende part.

Endocannabinoider har tidligere vist sig at udløse seksuel nydelse, men kortisol er normalt forbundet med stress. Stigningen i kortisolniveauet skyldes ifølge undersøgelsen det smertefulde element i BDSM-sex.

Kortisol er dog ikke kun et stresshormon. Det påvirker også hjernens nydelsescentre og spiller en rolle i afhængighed. Stoffet er bl.a. involveret i den overvældende følelse af forventningsfuld glæde, som børn mærker i dagene op til juleaften.

Kombinationen af endocannabinoider og kortisol er ifølge de belgiske forskere årsagen til, at BDSM-udøvere oplever en næsten afhængighedsskabende rus under akten.

Gener afgør rollebesætning

En af de større gåder inden for de frække tankers verden omhandler statisterne i dine fantasier. Hvad afgør, om de tilhører det samme køn som dig selv, det modsatte køn eller begge dele?

Fantasier om folk af samme køn er – ikke så overraskende – især almindelige blandt homoseksuelle. Flere undersøgelser viser, at gener spiller en vigtig rolle i homoseksualitet. Hvis en homoseksuel kvinde har en enægget tvilling, er der 48 procents sandsynlighed for, at tvillingen også er homoseksuel. Med en tveægget tvilling er tallet kun 16 procent, mens det for en stedsøster er nede på seks procent. Lignende tal gælder for mænd.

Resultaterne viser tydeligt, hvor vigtige generne er, men forskerne har længe haft svært ved at finde frem til, præcis hvilke gener der afgør vores seksualitet. Nu har en ny undersøgelse bragt forskerne tættere på svaret.

Mænd kysser

21 procent af mændene i den canadiske undersøgelse fra 2015 havde fantaseret om sex med en anden mand. Men kun 11 procent af mændene beskrev sig selv som homo- eller biseksuelle.

© Shutterstock

Et internationalt hold af forskere undersøgte i 2021 dna’et fra omkring 800.000 mennesker, hvoraf cirka halvdelen aldrig havde deltaget i homoseksuel sex, mens den anden halvdel havde gjort det ved mindst en lejlighed.

Resultaterne viste, at mange fra den sidstnævnte halvdel tilsyneladende delte et særligt mønster af genetiske kendetegn, som var væsentlig mindre almindelige i den førstnævnte halvdel. De påvirkede gener var bl.a. koblet til lugtesansen og kønshormoner. Forskerne kunne dog også afsløre, at de genetiske træk kun udgør en brøkdel af de faktorer, som spiller ind på seksualitet.

Undersøgelsens mest overraskende resultat var imidlertid ikke, at visse gener spiller en rolle i homoseksualitet, men at de særlige genetiske kendetegn udgør en stor evolutionær fordel.

Antistoffer præger hjernen

De genetiske træk, som styrer folk i retning af homoseksualitet, er ifølge den nye undersøgelse dømt til at forsvinde fra befolkningen, hvis de ikke giver deres ejere en fordel i forhold til overlevelse eller reproduktion.

Et nærmere kig på forsøgets deltagere afslørede, at den fordel måske er ret markant. Personer, som havde haft heteroseksuel sex med mange forskellige partnere, havde flere af de nævnte træk end personer, som kun havde haft få seksuelle partnere.

Trækkene var tilsyneladende også almindelige hos personer, som havde en åben personlighed eller var fysisk tiltrækkende. De genetiske faktorer, som bidrager til homoseksualitet, ser altså også ud til at bidrage til adfærd eller fysiske træk, som generelt øger sandsynligheden for at give sine gener videre.

Undersøgelsen har dog fået kritik fra andre forskere. De påpeger fx, at personer, som har haft sex med en af samme køn, ikke nødvendigvis er homoseksuelle – og at personer, som aldrig har haft homoseksuel sex, ikke nødvendigvis er heteroseksuelle. Derfor hænger de genetiske træk måske ikke så meget sammen med folks indre seksuelle præferencer, men snarere med, hvordan de lever deres fantasier ud i livet.

En anden biologisk faktor kan til gengæld med relativt stor sikkerhed kobles direkte til homoseksualitet. Og den har intet at gøre med gener. Flere undersøgelser viser, at antallet af storebrødre spiller en vigtig rolle i, om en mand bliver homoseksuel eller ej.

I en analyse fandt forskerne, at sandsynligheden for homoseksualitet stiger med hele 33 procent for hver storebror, manden har.

Storebrødre påvirker seksualitet

Hos mænd stiger sandsynligheden for at blive homoseksuel for hver storebror, manden har. Forklaringen skal formentlig findes i samspillet mellem drengefostre og deres mors immunforsvar.

Graviditet
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Første søn fremprovokerer antistoffer

Drenge har et protein kaldet NLGN4Y (blå), som ikke findes hos kvinder. Når en kvinde er gravid med sin første søn, kan hendes immunsystem ikke genkende proteinet, og hun begynder at danne antistoffer (rød) rettet mod proteinet.

Graviditet

Antistoffer opsøger lillebrors hjerne

Hvis kvinden bliver gravid med endnu en søn, danner immunsystemet hurtigt antistoffer mod NLGN4Y, og mængden af antistoffer er derfor højere end ved første graviditet. Antistofferne binder sig til proteinet i barnets hjerne.

Graviditet

Hjerner udvikler sig forskelligt

Antistofferne påvirker formentlig hjernens udvikling, men forskerne ved endnu ikke præcis hvordan. Nogle undersøgelser peger dog på, at hetero- og homoseksuelle mænd udviser forskelle i visse hjernecentre, bl.a. talamus.

Storebrødrenes betydning skyldes formentlig, at morens immunsystem danner flere og flere antistoffer mod drengenes proteiner, for hver gang hun er gravid med en dreng. Og antistofferne påvirker så de ufødte drenges hjerner på en endnu ukendt måde, som peger dem i retning af homoseksualitet.

Fænomenet giver muligvis en evolutionær fordel, som forskerne ikke kender til. Men det er også muligt, at det er en helt tilfældig bivirkning af vores biologi.

Fantasier styrker hjernen

Vores fantasier og seksuelle adfærd hænger ikke altid sammen. Mens 37 procent af kvinderne i den canadiske undersøgelse fra 2015 fortalte, at de havde fantaseret om sex med en anden kvinde, beskrev kun 19 procent af de samme kvinder sig selv som homo- eller biseksuelle. En anden undersøgelse har vist, at kun 8,7 procent af kvinder rent faktisk har haft homoseksuel sex.

Fantasier kan dog udleves på andre måder end med et andet menneske. På nettet kan folk via pornografi udleve stort set enhver fantasi, og ifølge en tjekkisk undersøgelse fra 2018 ser 72 procent af unge porno – tallet var 96 procent for mændene og 59 for kvinderne.

46 procent af mænd har fantaseret om at blive bundet i forbindelse med sex. Joyal et al., 2015

Pornoen lader folk udleve lyster, som måske er mere ekstreme end dem, de udlever med en sexpartner, og derfor kan porno næsten virke euforiserende. Flere undersøgelser peger også på, at porno kan skabe en form for afhængighed i hjernen – og i nogle tilfælde ødelægge folks sexliv.

Porno skal altså bruges med omtanke. Til gengæld tyder meget på, at seksuelt dagdrømmeri er godt for hjernen.

Amerikanske forskere satte i 2006 en gruppe forsøgspersoner til at løse opgaver, som krævede en kreativ tankegang. Inden da blev nogle deltagere bedt om at fantasere om en vellykket date, der enten var en engangsforestilling eller begyndelsen på et længerevarende forhold.

Forsøget viste, at fantasier forbedrede deltagernes præstation i den kreative test. Hos mænd gjaldt det både fantasier om kort- og langvarige forhold, mens kvinders kreativitet primært blev stimuleret af fantasier om permanente forhold. Tanker om romantik og sex øger altså din evne til at tænke ud af boksen.

En fræk fantasi er med andre ord et godt trick, hvis du sidder fast i en svær opgave på arbejdet.