Vores hjerne tænder på sex

Hjernen arbejder på højtryk, når vores blik falder på et nøgent menneske.

naked woman

At synet af nøgne mennesker kan sætte fantasien i sving, ved de fleste. Men nu har finske forskere i et forsøg vist, at billeder af upåklædte mennesker ligefrem får hjernen til at arbejde mere effektivt. Seksuelt stimulerende signaler fremskynder simpelthen hjernens behandling af synsindtrykkene.

Hjerneforskere ved de finske universiteter Tampere og Aalto satte 15 mænd til at kigge på fotos af mennesker uden tøj eller kun iført badetøj.

Billederne vekslede med fotos af ansigter og biler. I forvejen vidste de, at et bestemt område bagest i hjernen især er følsomt over for synsindtryk af mennesker. Og de vidste, at signalerne især viser sig som stærke negative udslag ved EEG-målinger (elektroencefalografi). Nu ville de undersøge hjernens reaktion på synet af nøgne kroppe.

Hver af forsøgspersonerne blev placeret i en stol foran en monitor og fik vist billederne i tilfældig rækkefølge. Samtidig målte forskerne deres reaktioner på synsindtrykkene med EEG. 21 elektroder var fastgjort til hovedbunden på hver enkelt deltager, så det var muligt at registrere de elektriske svingninger i hjernen.

Målingerne afslørede, at synet af nøgne kroppe stimulerede flere neurale netværk til at blive aktive. I løbet af mindre end 120 millisekunder arbejdede hjernecellerne på højtryk med at bearbejde billeder af mennesker uden en trevl på kroppen. Og aktiviteten var mere omfattende og længerevarende end i de andre tilfælde.

Få overblik over størrelsen på penis blandt verdens mænd.

Når forsøgsdeltagerne så personer iført badetøj, fik hjernen næsten lige så travlt. Ansigter gav også et vist udslag, mens fotos af biler ikke havde nær så stor en effekt.

Forskerne ved ikke, hvorfor hjernen reagerer sådan, men forklaringen kan være, at vi fra naturens side har brug for at være effektive til at vælge seksuelle partnere, så vi kan reproducere os selv. Jo hurtigere vi registrerer, om der er potentielle partnere i nærheden, desto hurtigere kan vi danne par og få børn.

Billeder af bar hud giver den hurtigste reaktion

Forsøgspersonerne så billeder af biler (A), ansigter (B), nøgne mennesker (C) og mennesker i badedragt (D). 100 millisekunder efter begyndte forskerne at måle hjerneaktiviteten. Hjernen reagerede hurtigst og kraftigst på de nøgne og letpåklædte mennesker.

Den elektriske aktivitet i hjernen måles i mikrovolt (µV). Jo større udsving (amplitude) fra 0-punktet, desto større er hjerneaktiviteten i det pågældende område. Aktiviteten er højest i de orange og lilla hjerneområder.

Læs også vores artikel ‘Hvor mange seksualiteter findes der?