Shutterstock

Hvor ofte har unge sex?

Har unge mennesker virkelig sex hele tiden, eller hvor ofte kaster de sig egentlig ud i elskovsleg?

Ifølge en amerikansk undersøgelse fra 2020 dyrker unge mindre sex end tidligere.

Vha. spørgeundersøgelser sammenlignede forskerne unges seksuelle aktiviteter fra 2000 til 2018.

I løbet af perioden steg antallet af seksuelt inaktive i aldersgruppen 18-24 år. Mens 19 pct. af unge mænd i 2000 ikke havde haft samleje i det seneste år, var antallet steget til 31 pct. i 2018.

Unge kvinder dyrkede næsten lige så meget sex i 2018 som tidligere. Antallet af seksuelt inaktive steg med blot fire pct. – fra 15 pct. i 2000 til 19 pct. i 2018.

Nedgangen i lagengymnastik fortsatte i aldersgruppen 25-34 år. I år 2000 var syv pct. af både mænd og kvinder seksuelt inaktive, mens tallet i 2018 var steget til henholdsvis 14 og 12 pct.

Mænd, der var ugifte, arbejdsløse, deltidsansatte eller havde lav indkomst, var generelt mindre seksuelt aktive, hvilket kan hænge sammen med stigende brug af computerspil, internet og sociale medier.

Mænd har ingen anelse

Selvom unge dyrker mindre sex, hersker der stadig en udbredt opfattelse af, at de går til den på lagnerne.

En spørgeundersøgelse fra 2018 viste, at amerikanske mænd tror, at unge mænd i alderen 18-29 år har sex 14 gange om måneden – i virkeligheden er det blot fire gange.

Opfattelsen af unge kvinders sexliv er endnu mere forvrænget. Her var det gennemsnitlige gæt 23 gange om måneden, mens det reelle tal blot er seks gange.

23 gange om måneden. Så hyppigt formoder mænd, at unge kvinder har sex. I virkeligheden er tallet blot seks gange om måneden.