Seksuelle partnere

Unge kvinder dyrker mere sex

Mænd har generelt flere seksuelle partnere gennem livet end kvinder. Måske fordi der, indtil for nyligt, har manglet accept af, at også kvinder kan være seksuelt udfarende. Men nu tager de unge kvinder revanche.

De fleste mennesker har ikke haft så mange seksuelle partnere gennem livet, som man måske går og forestiller sig. Halvdelen af alle mænd har højst været i seng med 6 forskellige kvinder, mens det for kvindernes vedkommende blot drejer sig om 4 partnere.

Mænd har dobbelt så mange seksuelle partnere

Den anden halvdel er derimod ikke nær så tilbageholden, og hver tredje mand eller hver femte kvinde har således haft mindst 10 partnere. Rent statistisk betyder det, at det gennemsnitlige antal partnere kommer til at ligge temmelig højt på 14 og 7 for henholdsvis mænd og kvinder, men det skyldes altså, at dem, der ofte indleder et nyt forhold, vejer tungt i statistikken.

Yngre kvinder de mest frigjorte

De mest seksuelt omstrejfende kvinder finder man i aldersgruppen 25-34 år, hvor 30 pct har dyrket sex med mindst 10 forskellige mænd. Hos mændene er det derimod de 45-54 årige, der har været mest omkring, og blandt dem har 43 pct haft mindst 10 partnere.

Det kunne tyde på, at den seksuelle frigørelse, som har gjort det mere acceptabelt at dyrke sex med flere forskellige partnere, er kommet senere til kvinderne og først er ved at slå igennem nu, mens mændene gennem længere tid har følt sig moralsk berettiget til et mere udadvendt sexliv.

Læs også vores artikel ‘Hvor mange seksualiteter findes der?