Storyblocks

Mænd vil have kloge kvinder - eller vil de?

Når mænd siger, at de gerne vil date kvinder, der er meget intelligente og højtuddannede, er der nu videnskabeligt bevis for, at man ikke nødvendigvis skal tro dem.

Mænd, der er på udkig efter en partner, reagerer generelt mindre positivt på kvinder med en lang uddannelse og høj intelligens frem for kvinder med et lavere uddannelsesniveau. Og tendensen er endnu tydeligere, hvis kvinderne er mere intelligente end mændene selv.

I et forsøg fra Holland fra 2021 skabte forskere 12 falske online profiler på et populært datingsite.

Profilerne - seks mandlige og seks kvindelige - var alle omkring 30 år, ikke-rygere og i god form. Forskellene var udelukkende, hvor smukke de var, og hvor høj uddannelse, de havde.

De 12 falske profiler skrev til i alt 2700 intetanende datere.

Måske ikke overraskende fik de smukkeste profiler flest svar - både fra mænd og kvinder. Men når det gjaldt uddannelse, blev billedet anderledes.

Falske kvindelige profiler med “gymnasie” som højeste uddannelse fik 25 procent flere svar end kvindeprofiler, der stod som universitetsuddannede - uafhængigt af om de mandlige datere selv havde en højere eller lavere uddannelse.

Forskel på drømme og virkelighed

Seks større forsøg fra USA i 2015 viser, at mænd ofte ikke selv er klar over, hvad deres egentlige præferencer er, når det gælder en romantisk partner.

I første del af forsøgene lod forskerne en gruppe mandlige universitetsstuderende tage en kort intelligenstest. Mændene fik derefter at vide, at de skulle møde en kvindelig studerende, der sad et andet sted i bygningen og som havde taget samme test.

Efter at de unge mænd havde fået deres eget testresultat, blev de spurgt, om de helst ville møde kvinder, der havde scoret højere eller lavere end dem selv.

Størsteparten af mændene svarede, at de anså kvinder - hvis udseende de ikke kendte - der havde scoret højere end dem selv, som de mest attraktive for et fremtidigt møde.

Virkelighedstjek

I næste del af forsøget skulle forsøgspersonerne igen tage en intelligenstest og igen fik de at vide, at der sad en kvindelig studerende længere nede af gangen med samme test. Men denne gang lod de mændene møde kvinderne.

Og så ændrede mændenes reaktion sig pludselig ganske afgørende.

Mændene i forsøget fik alle at vide, at de havde scoret 12 ud af 20 i deres test - og at kvinderne, de kunne møde enten havde scoret 18 eller 6. Alle scores var opfundet til lejligheden.

© Shutterstock / El Nariz

Mændene blev bedt om at tage en stol med ind i det lokale hvor mødet skulle foregå. Forskerne observerede, at mange af de mænd, der skulle mode kvinder med højere intelligens, enten placerede deres stole i lang afstand fra kvinderne eller rykkede deres stol væk fra kvinden under samtalen.

Konklusionen var, at så længe mænd skulle forholde sig til kloge kvinder som en forestilling eller fantasi, var de positivt stemt. Men i virkelighedens tætte møde følte de sig efter eget udsagn ofte mindre “maskuline” og viste mindre romantisk interesse.

Til gengæld kom stolene tættere på de kvinder, mændene fik at vide, havde scoret lavt i testen.

Gammeldags normer til nye kønsroller

For begge køn gælder det, at udseendet spiller en afgørende rolle. Undersøgelserne viser også, at højtuddannede kvinder omvendt af mændene ofte foretrækker en partner, der enten matcher deres uddannelsesniveau eller er endnu bedre uddannede.

Kvinder uddanner sig mere og mere, og forskerne konkluderer, at både kvinder og mænds præferencer ikke har udviklet sig tidssvarende, hvorfor det blandt andet bliver sværere og sværere for højtuddannede kvinder at finde en partner.