Shutterstock

Mænds sexlyst er drevet af østrogen i hjernen

Nye forsøg med mus viser, at den maskuline sexlyst afhænger af hjernens omdannelse af kønshormoner.

Mænds sexlyst handler ikke kun om testikler og testosteron. Nye undersøgelser viser, at hjernens omdannelse af kønshormoner er lige så vigtig.

Forskere fra Northwestern University i USA har ved hjælp af museforsøg undersøgt, hvad et gen med navnet Cyp19a1 betyder for den maskuline sexlyst.

Genet er aktivt i både testiklerne og hjernecentrene hypotalamus og amygdala. Det koder for enzymet aromatase, som kan omdanne testosteron til østrogen.

I hjernecentrene hypotalamus (rød) og amygdala (orange) forvandler enzymet aromatase (1) testosteron (2) til østrogen (3).

© Shutterstock

Forskerne brugte to typer genmodificerede mus til deres forsøg. Den ene type manglede genet i både testikler og hjerne og kunne derfor slet ikke producere aromatase. Den anden manglede kun genet i hjernen.

Musenes adfærd blev studeret ved, at de blev sat ned i bure fulde af hunner med ægløsning.

Som forventet viste den første type hanner helt uden aromatase ingen interesse for hunnerne. Den anden type ville gerne parre sig med hunnerne, men kun halvt så hyppigt som kontrolmus, der havde aromatase i både testikler og hjerne.

Hjernen regulerer sexlysten

Forskernes konklusion er, at aromatase spiller en lige så stor rolle i hjernen som i testiklerne. Det er første gang, det er blevet påvist, at hjernens omdannelse af testosteron til østrogen regulerer den maskuline sexlyst.

Forsøgsmus uden aromatase i hjernen har nedsat seksuel aktivitet. De parrer sig kun halvt så ofte som almindelige mus.

© Shutterstock

Opdagelsen åbner mulighed for nye og mere målrettede behandlinger til mænd, som enten savner sexlyst, eller som er plaget af en alt for stor trang til sex.

En behandling, som kun retter sig mod aromatase-niveauet i hjernen, kan spare patienten for bivirkninger i resten af kroppen.