Shutterstock
kvinde taler, mand keder sig

Snakker kvinder mere end mænd?

Den gængse opfattelse er, at kvinder uhæmmet plaprer løs og taler langt mere end mænd. Men er det virkelig sandheden?

Den stereotype opfattelse af kvinder som en flok sludrechatoller har måske brug for en revurdering.

Ifølge en undersøgelse fra Harvard University, snakker mænd nemlig mere end kvinder i visse sammenhænge.

Mænd dominerer i store forsamlinger

Undersøgelser af taletid har typisk sat lid til at testpersonerne selv evaluerede deres talemængder, hvilket har ført til store usikkerheder.

For at få mere præcis data blev 133 testpersoner (75 kvinder og 58 mænd) udstyret med et lille elektronisk instrument, kaldet et sociometer, som registrerede præcist, hvor meget de talte.

Forskerne undersøgte herefter testpersonernes taletid i to forskellige sammenhænge: kandidatstuderende i gruppearbejde og kolleger i frokostpausen.

I små studiegrupper snakkede kvinder generelt mere end mænd, og havde oftere lange samtaler med hinanden. Tendensen ændrede sig dog i større grupper på mere end syv personer, hvor mænd talte mere end kvinder.

Kvinder taler mest i kantinen

Blandt kolleger i frokostpausen var taletiden nogenlunde ligeligt fordelt mellem kønnene. I større grupper talte kvinder dog mere end mænd.

Generelt viser undersøgelser, at der er flere psykologiske overlap, som gør det umuligt endegyldigt at afgøre, hvilket køn, der taler mest.

Fx er social status og fysisk helbred afgørende for, hvordan mænd og kvinder opfører sig hver især, og hvor meget de taler.