Søvnforsker: Sådan kan god søvn forlænge dit liv

Undersøgelse tyder på, at det ikke kun er mængden af søvn, der tæller.

God søvn er godt for helbredet.

Mænd som sover godt om natten, lever næsten fem år længere end dem, der har søvnproblemer. For kvinders vedkommende drejer det sig om to år, viser en amerikansk undersøgelse.

© Shutterstock

De færreste er nok i tvivl om, at en god nats søvn kan gøre underværker i forhold til humør, overskud og energi dagen derpå. Men ikke nok med det.

En amerikansk undersøgelse viser nemlig, at god søvn i nogle tilfælde kan være livsforlængende.

Og resultaterne tyder på, at det kan dreje sig om flere år.

Kvantitet og kvalitet

Forskerne fandt desuden frem til, at unge med gode sovevaner var i mindre risiko for at dø i en tidlig alder end deres jævnaldrende med dårligere sovevaner. Ifølge forskerne peger resultaterne imidlertid på, at mængden af søvn ikke er nok til at opnå de helbredsmæssige fordele.

Der skal nemlig kvalitetssøvn til. Og den er ifølge undersøgelsen baseret på følgende:

Undersøgelsen indbefattede 172.321 testpersoner med en gennemsnitsalder på 50 år, som blev fulgt i gennemsnitligt 4,3 år. Af dem der døde undervejs, anslår forskerne, at omtrent 8 procent af dødsfaldene kan associeres med dårlige søvnvaner.

Derudover viste undersøgelsen, at dem der opfylder alle fem parametre for god søvn, har 30 procent mindre risiko for at dø tidligt, som dem der opfyldte ingen eller blot ét af parametrene.

“Vi kunne se, at dem som havde en høj søvnkvalitet, også havde mindre risiko for at udvikle dødelige hjerte-kar-sygdomme,” siger Frank Qian, som er læge ved Beth Israel Deaconess Medical Center i Boston til The Guardian og uddyber:

“Så hvis vi kan forbedre os over en bred kam, hvad søvnkvalitet angår, kan vi måske forhindre nogle af de dødsfald, som rammer yngre mennesker.”

Forskel på mænd og kvinder

Mens de mænd, som kunne sætte flueben ved alle fem søvnparametre kunne forvente at leve 4,7 år længere end andre mænd, var sagen en anden for kvinderne.

Her var “gevinsten” nemlig mere beskedne 2,4 år for de kvinder, der rapporterede om de bedste søvnmønstre.

Forskellene til trods, så kan alle dog drage nytte af gode søvnvaner.

“Hvis man, selv i en ung alder, sover nok, undgår for mange forstyrrelser, og i det hele taget udvikler gode søvnvaner, så vil det lønne sig i forhold til helbredet på den lange bane,” vurderer Qian.

Af undersøgelsen fremgår det dog, at der ikke kan drages endegyldige konklusioner vedrørende de anslåede ekstra leveår hos henholdsvis mænd og kvinder, da det var deltagerne selv og ikke objektive forskere, der indrapporterede søvnvanerne.