Shutterstock

Super-agers har hjerner, der ikke ældes

Forskere er tættere på at forstå, hvorfor såkaldte "super-agers" har hjerner, der ikke ældes ligesom andres.

Hos langt de fleste mennesker, er det helt naturligt, at hjernen svinder ind med alderen. Det går ud over hukommelsen, men kan også indvirke negativt på ting som ens bevægelighed.

Der findes imidlertid en ganske særlig gruppe af ældre – de såkaldte superagers – som er bedre end andre til at modstå alderdommens ubarmhjertige svækkelse af sind og krop.

Markant langsommere hjernesvind

Superagers defineres som mennesker, der er 80 år eller ældre, og hvis hukommelse fungerer lige så godt som hos personer, der er 30 år yngre.

Netop superagers har spanske forskere kigget nærmere på i håbet om at kunne løfte sløret for, hvorfor de er bedre stillet end andre på samme alder, når det gælder ældningsprocessen.

Forskerne har netop offentliggjort deres undersøgelse, som viser nogle temmelig interessante forskelle på superagers og almindelige ældre. For eksempel viste MRI-scanninger, at superagers havde målbart mindre svind i den del af hjernen, som netop er ansvarlig for hukommelse og motorik, når de blev sammenlignet med almindelige ældre.

Analyserede forskelle med software

”Vi er kommet tættere på en afklaring af et af de største ubesvarede spørgsmål omkring superagers – nemlig om de virkelig er modstandsdygtige overfor aldersrelateret hukommelsestab, eller om de har forsvarsmekanismer, som gør dem i stand til at modstå dette tab bedre end andre på samme alder”, siger Marta Garo-Pascual, som er kandidat-Ph.D. ved Universidad Autónoma de Madrid i Spanien og en af forskerne bag undersøgelsen.

De spanske forskere rekrutterede 64 superagers med en gennemsnitsalder på 81,9 år, hvor 59% var kvinder. Disse blev sammenlignet med 55 helt almindelige typiske ældre med en gennemsnitsalder på 82,4 år, hvor 64% var kvinder. Forsøgsdeltagerne blev hentet fra en større spansk kohorteundersøgelse (The Vallecas Project) med i alt 1.213 deltagere.

Ved hjælp af specialudviklet software med 89 forskellige variable lavede forskerne sammenlignende analyser af de to grupper af ældre for at se, hvor der var tydelig forskel.

Fysisk og mentalt bedre rustet

De fandt blandt andet, at gruppen af superagers var mere fysisk aktive, sov bedre, havde bedre musisk forståelse og generelt klarede sig bedre både i læsetests og med dagligdagens aktiviteter, end der var tilfældet blandt de almindelige ælde. De var også mere socialt aktive.

Generelt var der blandt superagers en tendens til hurtigere bevægelighed og bedre mental sundhed, hvilket blandt andet blev demonstreret ved hjælp af tests af fysik og motorik.

”Vore observationer tyder på, at superagers er modstandsdygtige overfor aldersforandringer, men vi er stadig i tvivl om den præcise årsag. Ved at kigge nærmere på sammenhængen imellem super-aldring og bevægelseshastighed kan vi dog muligvis få mere indsigt i de underliggende mekanismer, som bevarer hjernefunktionen højt oppe i årene”, fortæller Marta Garo-Pascual