Tiltrækkes modsætninger? Nu har forskere svaret

Myte om pardannelse er blevet er blevet undersøgt af forskere, der giver et klart svar.

Hvilken type bliver vi tiltrukket af her i livet? Går vi efter en, der minder om os selv, eller gør vi det modsatte?

I alle årene har det heddet, at modsætninger tiltrækkes. Den grundlæggende tanke har været, at folk med forskellige personligheder, interesser og baggrund er mere tilbøjelige til at finde sammen.

Men sådan er det slet ikke, viser en omfattende analyse, som forskere fra Universitet i Boulder, Canada, har stået bag.

De har set specifikt på flere end 130 personlighedstræk hos millioner af par over en periode på mere end 100 år

”Vores observationer viser, at folk, som er ens, er meget mere tilbøjelige til at finde sammen”, siger forskningsleder Tanya Horwitz, som er tilknyttet Department of Psychology and Neuroscience samt Institute for Behavioral Genetics (IBG).

Forskningen, som er offentliggjort i tidsskriftet Nature Human Behaviour, bekræfter hvad individuelle undersøgelser har peget på igennem årtier, og den modsiger det gamle mundheld, at modsætninger tiltrækkes.

Resultaterne afslører, at for størsteparten (82-89 procent) af de personlighedstræk, som indgik i analysen, var det mest sandsynligt, at folk lignende hinanden. Det kunne være alt lige fra politisk holdning til seksuel debutalder eller brug af stimulanser.

Kun for tre procent af de analyserede variable fra enkelte af undersøgelserne blev der observeret en tendens til, at folk valgte en partner, som afveg fra dem selv.

De canadiske forskere lavede både en meta-analyse af tidligere forskning og en analyse af data, som de selv indsamlede. I meta-analysen så de nærmere på 22 personlighedstræk fordelt over sammenlagt 199 undersøgelser, der inkluderede flere millioner par af modsat køn. Den ældste undersøgelse er helt tilbage fra 1903.

Til deres egne analyser trak forskerne på den omfattende britiske sundhedsdatabase, UK Biobank. Her studerede de 133 personlighedstræk, herunder mange der sjældent er genstand for videnskabelig granskning. I denne analyse indgik knap 80.000 par af modsat køn fra Storbritannien.

Så kun på par af modsat køn

Forskerne kiggede ikke på par af samme køn, eftersom der kan vise sig at være et markant anderledes mønster. Det er forskerne til gengæld ved at se nærmere på i andre undersøgelser.

Både i analysen af tidligere forskning og forskernes egne analyser baseret på data fra UK Biobank observerede de lignende tendenser. Folk syntes at tiltrækkes til hinanden, når det gjaldt ting som politik og religion, uddannelsesniveau og til en vis grad IQ.

Der var også fælles fodslag, når det gjaldt ting som tendensen til at drikke eller ryge meget eller det modsatte – at være totalt afholdende.

Udadvendt eller ej – ingen betydning

Mærkeligt nok var der næsten ingen korrelation med hensyn til udadvendthed.

”Folk har en tilbøjelighed til at tro, at udadvendte folk foretrækker indadvendte typer eller måske går efter dem, der ligeledes er udadvendte. Men i virkeligheden er det lidt som at slå plat eller krone. Udadvendte folk kan lige så godt ende i parforhold med indadvendte som med udadvendte typer”, fortæller Tanya Horwitz.

Meta-analysen viste ingen overbevisende tegn på, at modsætninger tiltrækkes. I analysen af data fra UK Biobank fandt forskerne kun en svag tendens til det og kun med en håndfuld ting som for eksempel om folk var A- eller B-mennesker, om de havde en tendens til at bekymre sig, og om de havde hørevanskeligheder.

Forskerne tilføjer, at selv i situationer, hvor folk føler, at de har afgørende indflydelse på deres valg af partner, kan der være underliggende mekanismer, som man ikke selv er bevidst om. Derfor kan der ikke siges noget endegyldigt andet end, at det på ingen måde er så sort og hvidt, som vi har gået og troet.