Shutterstock
Tømmermænd rammer forskelligt.

Tømmermænd handler ikke kun om mængden

Fire faktorer kan være med til at forklare, hvorfor nogle af os rammes af tømmermænd, mens andre ikke oplever skyggen af hovedpine dagen derpå.

For mange af os er hovedpine, kvalme og træthed prisen for en aften i festligt lag med alkohol på bordet. Men graden af tømmermænd kan variere en hel del fra person til person.

For mens nogle aldrig får tømmermænd, plages andre i en sådan grad, at de på en såkaldt tømmermænds-skala fra 0 til 10, placerer sig selv helt i top.

Årsagen til disse udsving kan til dels tilskrives mængden og typen af konsumeret alkohol, men det er ikke hele forklaringen. Undersøgelser peger nemlig på fire årsager til, at tømmermænd rammer forskelligt.

1: Biologiske mekanismer

Graden af tømmermænd behøver ikke at bunde i manglende mådeholdenhed, vurderer flere forskere.

Noget tyder nemlig på, at folk der bærer på en variant af genet ALDH2 har tendens til at opleve værre tømmermænd, end dem som ikke bærer genet.

Når vi indtager alkohol, katalyserer enzymet alkoholdehydrogenase nemlig omdannelsen af alkohol til proteinet acetaldehyd - et protein som blandt andet fremmer symptomerne på tømmermænd.

Forskere mener imidlertid, at en variant af ALDH2-genet har en tendens til at begrænse nedbrydningen af “tømmermænds-proteinet” acetaldehyd, hvilket kan lede til større tømmermænd.

2: Alder og køn

Datoen på din dåbsattest og dit køn spiller ifølge et hollandsk studie også en rolle i forhold til, hvordan tømmermænd opleves.

Tømmermænd aftager med alderen.

Flere studier peger på, at oplevelsen af tømmermænd aftager med alderen, hvorfor ovenstående scenarie hører til sjældenhederne for de flestes vedkommende.

Resultaterne viser nemlig, at oplevelsen af tømmermænd aftager med alderen, og så er der også forskel på kønnene.

Særligt blandt de 18 til 25-årige lader mænd nemlig til at lide af kraftigere tømmermænd end kvinder. Årsagen til denne forskel er er endnu uvis.

3: Psykologiske faktorer

Er du stresset, deprimeret eller angst, så er du mere disponeret for at opleve svære tømmermænd viser et australsk-hollandsk studie.

Årsagen er blandt andet, at personer, som befinder sig i en af disse sindstilstande, har en øget tendens til at betragte verden fra et negativt perspektiv.

Krydres denne tilstand med tømmermænd, så øges risikoen for, at disse personer kommer til at betragte verden endnu mere negativt, hvilket kan føre til, at de får det dårligere, end tilsvarende personer med et lysere sind.

4: Smertehåndtering

Der findes ikke noget entydigt svar på, om det er hypokondere eller smertefornægtere, der oplever de værste tømmermænd.

For mens et amerikansk studie peger på, at personer med lav smertetærskel oftere oplever svære tømmermænd, end dem som har nemmere ved at håndtere fysisk smerte, så viser andre studier det modsatte.

De viser nemlig, at dem som ignorerer deres smerter, har det med at få værre tømmermænd, end dem som affinder sig med ubehaget.

Hvordan undgår man tømmermænd?

Selvom flere forskere er enige i årsagerne til, at tømmermænd opstår, så er der stadig lang vej igen, når det handler om kuren.

Alkoholindtag i filmen Druk

© Henrik Ohsten / Nordisk Film

Læs også:

Hovedpinepiller og masser af vand har efterhånden vundet indpas, men der er behov for yderligere forskning, hvis de feststemte skal gøre sig forhåbninger om en verden uden tømmermænd.