Shutterstock

Udskyder du sure pligter og gøremål? Ifølge forskere er det en dum idé

Det kan få konsekvenser på alt lige fra helbred til pengepung, indikerer undersøgelse.

Mañana, mañana.

Mange kender nok lysten til at udskyde sine gøremål, for de sure pligter løber jo ingen vegne.

Måske ikke, men det kan alligevel være en dårlig idé at udsætte sine planer.

For det tynger ikke bare samvittigheden, men kan sandsynligvis også føre til en række andre afledte negative konsekvenser.

Det viser en svensk undersøgelse, der er blevet publiceret i Journal of the American Medical Association (JAMA).

Kan være hårdt for helbred og pengepung

Undersøgelsen bygger på data fra 3525 svenske studerende fra otte forskellige universiteter.

Forskerne valgte at rette luppen mod de studerende, fordi studielivet typisk giver stor frihed og ifølge forskerne samtidig stiller høje krav til de studerendes evne til “selvregulering,” altså evnen til bevidst at styre tanker, følelser og adfærd for at nå sine mål.

I løbet af et akademisk år på ni måneder blev de studerende løbende bedt om at besvare en række spørgsmål om deres livsstil, så forskerne kunne måle deres tilbøjelighed til at udskyde gøremål.

De studerendes score blev derefter sammenlignet med deres besvarelser af spørgsmål om fysiske, mentale og psykosociale problemstillinger, som for eksempel om de studerende havde tendens til at føle sig ensomme.

Og resultatet gav forskerne et klart praj: De studerende, der havde en tendens til ofte at udskyde ting, indberettede også dårligere trivsel på adskillige parametre.

Ifølge undersøgelsens data, havde de studerende, der udskød gøremål, både højere symptomniveau af stress, depression og angst end dem, der i mindre grad udsatte deres planer.

Samtidig indberettede de studerende, der ofte udskød ting, at de i højere grad havde smerter i den øvre del af kroppen, sov dårligt og var fysisk inaktive.

De følte sig også mere ensomme og havde i højere grad økonomiske problemer, fremgår det af undersøgelsen.

En af arkitekterne bag Twitter er klar med en ny app, der vil gøre op med tech-virksomheders kontrol af deres brugeres data.

© Shutterstock

Læs også:

Ifølge forskerne har de fleste mennesker en tendens til at udskyde opgaver og gøremål en smule.

Men for nogle kammer tendensen over og er nærmere et generelt karaktertræk, der altså kan vise sig at få alvorlige konsekvenser for livskvaliteten.