Shutterstock

Undersøgelse: Sådan får du andre til at synes om dig

Det er et rigtig godt og relevant spørgsmål, som to tyske psykologer ser ud til at have fundet et svar på.

De fleste af os vil gerne have, at andre mennesker synes om os. Men hvordan skal vi i grunden opføre os for, at det lykkes?

Det har to tyske psykologer, Michael Dufner og Sascha Krause fra universitetet i Leipzig, muligvis et godt bud på.

De har forsket i, hvordan mennesker bliver opfattet og vurderet af dem, de møder og taler med for første gang. På baggrund af disse observationer har de et par helt konkrete råd om, hvad der især fremkalder positive følelser hos andre.

Forsøg hvor fremmede talte sammen

Det interessante er, at vi mennesker ikke altid er så gode til at bedømme, hvor godt et indtryk vi rent faktisk gør på andre ved første møde. Det har noget at gøre med, at vi ikke helt kan aflæse de verbale og non-verbale signaler, folk udsender, når vi står og taler med dem.

Det kan andre til gengæld. Og derfor valgte Dufner og Krause at lave en undersøgelse, hvor 139 mænd og kvinder, som aldrig tidligere havde mødt hinanden, skulle engagere sig i en række personlige samtaler af fem minutters varighed. Dette skulle bedømmes af øjne udefra.

Observatører vurderede reaktionen

Deltagerne blev bedt om deres førstehåndsindtryk af den person, de skulle møde, inden selve samtalen fandt sted. Vurderingen var baseret på fotos af vedkommende samt en kort personlig introduktion. Tilsvarende skulle deltagerne efter samtalen vurdere, hvor godt de rent faktisk syntes om vedkommende.

Alle samtaler blev optaget på video, som fire uafhængige observatører iagttog og efterfølgende analyserede. Observatørerne var trænet i at kigge efter to slags adfærd. Den ene var den dominerende, selvsikre og lidt pralende adfærd. Den anden adfærd var den høflige, velmenende, varme og venlige af slagsen.

Vis interesse i den anden

Der er nemlig afgørende forskel på de to. Folk, som hviler meget i sig selv og måske har en tendens til at være svagt dominerende og selvsikre i en samtale, vil have lettere ved at opnå en generel popularitet, som forbindes med status, respekt eller beundring. Det er primært af værdi for dem selv.

Til gengæld vil folk, som udviser en mere inkluderende adfærd og virker oprigtigt interesseret i den, de taler med, vække en helt anden slags følelser hos modparten. Det er, hvad de to forskere kalder for ”unik sympati” og er det, som fører til nære venskaber, gode kolleger på jobbet og varme, romantiske forhold.

Omfavnende adfærd giver point

På baggrund af de observationer, som forskerne gjorde i deres undersøgelse, kommer de med en slags take-home budskab til folk, der ønsker at vide, hvordan de bedst muligt vækker sympati hos andre.

”Vær så omfavnende som muligt. Det kan godt være, at den anden type adfærd, hvor man udviser større selvsikkerhed og dominans, er gavnlig for ens umiddelbare popularitet, men hvis målet er at knytte nære bånd og få tætte relationer med folk, er det langt mere lønsomt at udvise interesse for modparten og fokusere på vedkommende”, skriver forskerne i Psychological Science.