Shutterstock

Verdens befolkning falder allerede om 40 år

Befolkningseksplosionen bliver en fuser. Antallet af mennesker i verden vil ifølge ny forskning være langt mindre i 2100, end vi troede.

Verdens befolkning er på vej mod at falde drastisk midt i dette århundrede. Det er den overraskende konklusion på et studie fra University of Washington i USA.

Forskerne, som står bag den nye prognose, forventer, at befolkningskurven knækker allerede i 2064, hvor der vil være 9,7 mia. mennesker i verden. Herefter vil kurven falde, så der ved århundredeskiftet i 2100 kun vil være 8,8 mia.

Det er langt under FN’s tidligere prognoser, som har spået et befolkningstal på 10,9 mia. i 2100.

Ifølge en ny prognose (rød kurve) falder verdens befolkning fra år 2064, så der i 2100 kun vil være 8,8 mia. mennesker på kloden – mod omkring 11 mia., som tidligere prognoser har forudsagt (blå kurve).

© Shutterstock

På tværs af alle lande i verden er der en klar sammenhæng mellem især kvinders adgang til uddannelse og prævention, og hvor mange børn de får. Jo højere uddannelsesniveau, desto færre børn.

Børnetallet styrtdykker

I de fleste lande vil kvinderne i gennemsnit få færre end to børn, og derfor vil landene ikke kunne opretholde deres befolkningstal. Mest ekstrem er udviklingen i Portugal, Japan, Spanien, Thailand, Italien og Sydkorea, som vil miste over halvdelen af deres befolkning frem mod 2100.

Kun i enkelte regioner i verden vil befolkningen fortsætte med at stige. Det gælder Mellemøsten og Afrika – med den største tilvækst syd for Sahara.

Befolkningen bliver ældre

Sammenlagt vil hele verden opleve, at befolkningens sammensætning ændrer sig, så gruppen af ældre bliver mere dominerende.

I 2100 vil 2,3 mia. mennesker være over 65 år, mens kun 1,7 mia. vil være under 20 år. Antallet af mennesker over 80 år vil stige til 866 mio. mod 141 mio. i dag.

© Shutterstock

3 facts om fremtidens folketal

Største fald: Portugal vil miste 57 procent af befolkningen. Den falder fra 10,68 mio. i 2017 til 4,50 mio. i 2100.

Største stigning: Nigers befolkning øges fra 21,38 mio. i 2017 til 185,04 mio. i 2100 – en stigning på 780 procent.

Danmark: I Danmark vil vi se en svag stigning i befolkningen fra 5,73 mio. i 2017 til 6,06 mio. i 2100.

Overordnet medfører udviklingen, at arbejdsstyrken kommer til at udgøre en mindre andel af befolkningen. Dermed bliver mange lande, ikke mindst de rigeste i dag, afhængige af indvandring, hvis de fortsat skal have økonomisk vækst.